Menu Zamknij
Spółdzielnia Mieszkaniowa KOPERNIK w Toruniu, ul. Matejki 94‑96
ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania pod nazwą:
Wykonanie garażu 9-stanowiskowego
wraz z wbudowanym śmietnikiem
i elementami urządzenia terenu
przy ul. Czecha 20a w Toruniu.
Termin składania ofert w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Matejki 94‑96 w Toruniu upływa 6 lutego 2023 r. o godzinie 10:00.
Otwarcie złożonych ofert nastąpi 6 lutego 2023 r. o godzinie 10:15 w siedzibie Spółdzielni w pokoju nr 17.
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium wyszczególnionego w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w nieprzekraczalnym teminie do dnia 03.02.2023 r.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do odbioru w siedzibie Spółdzielni przy ul. Matejki 94‑96 w Toruniu, pokój nr 9 lub poprzez e-mail, po wcześniejszym kontakcie z osobą upoważnioną.
Zapytania o dokumentację przetargową prosimy kierować tylko i wyłącznie w postaci mailowej. W treści zapytania prosimy przekazać dane podmiotu, który składa zapytania (nazwa firmy, adres, dane kontaktowe).
Bliższych informacji w Dziale Techniczno-Inwestycyjnym (pokój nr 9) udziela mgr inż. Marek Graczyk
    – telefonicznie: 56‑612‑06‑29 lub 601‑850‑060,
    – mailowo: m.graczyk@smkopernik.pl.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

Podobne wpisy