Menu Zamknij
Walne Zgromadzenie – 2023
Lista kandydatów do Rady Nadzorczej
Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, Walne Zgromadzenie wybierze nowy skład Rady Nadzorczej.
 
Poniżej prezentujemy listę (porządek alfabetyczny) 16 kandydatów, spośród których drogą głosowania zostanie wyłoniony 12‑osobowy skład Rady Nadzorczej:


Opublikowano wAktualności