Menu Zamknij
Walne Zgromadzenie – 2023
Wniosek Członków
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, czternastu członków naszej Spółdzielni złożyło na 15 dni przed pierwszą częścią Walnego Zgromadzenia wniosek o wprowadzenie do porządku obrad kolejnej sprawy wraz z projektem uchwały. Treść wniosku przedstawiamy poniżej.
Zarząd Spółdzielni sprawdził wniosek pod względem formalnym oraz przygotował projekt uchwały w tym przedmiocie, w konsekwencji dokonano zmiany porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 


 

W związku z powyższym, poszerzono porządek obrad Walnego Zgromadzenia o dodatkowy punkt.

Na tę okoliczność został przygotowany projekt Uchwały Nr 10.