Menu Zamknij
Decyzje i uchwały Organów Spółdzielni
Walne Zgromadzenie – 2023
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej KOPERNIK w Toruniu informuje o organizowanym Walnym Zgromdzeniu członków, które na mocy uchwały Rady Nadzorczej odbędzie się w trzech częściach:
część I - dla członków posiadających prawo do lokalu położonego na terenie Administracji Osiedla WSCHÓD - 29.05.2023 r. o godz. 17:00,
część II - dla członków posiadających prawo do lokalu położonego na terenie Administracji Osiedla TYSIĄCLECIA - 30.05.2023 r. o godz. 17:00,
część III - dla członków posiadających prawo do lokalu położonego na terenie Administracji Osiedla ZACHÓD - 31.05.2023 r. o godz. 17:00,

Spotkania odbędą się w Szkole Podstawowej Nr 5 w Toruniu przy ul. Żwirki i Wigury 1.

Przedmiotem obrad Walnego Zgrmadzenia będzie:

Członek Spółdzielni może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Umieszczony na stronie wzór pełnomocnictwa jest także dostępny w siedzibie Zarządu Spółdzielni oraz w Administracjach Osiedli.