Menu Zamknij

Budowa garażu – ul. Czecha 20a

Spółdzielnia Mieszkaniowa KOPERNIK w Toruniu, ul. Matejki 94‑96
ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania pod nazwą:
Wykonanie garażu 9-stanowiskowego
wraz z wbudowanym śmietnikiem
i elementami urządzenia terenu
przy ul Czecha 20a w Toruniu.
Termin składania ofert w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Matejki 94‑96 w Toruniu upływa 27 czerwca 2023 r. o godzinie 10:00.
Otwarcie złożonych ofert nastąpi 27 czerwca 2023 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Spółdzielni w pokoju nr 17.
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 15000.00 zł, wyszczególnionego w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w nieprzekraczalnym teminie do dnia 23.06.2023 r.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do odbioru w siedzibie Spółdzielni przy ul. Matejki 94‑96 w Toruniu, pokój nr 9 lub poprzez e-mail, po wcześniejszym kontakcie z osobą upoważnioną.
Bliższych informacji w Dziale Techniczno-Inwestycyjnym (pokój nr 9) udziela mgr inż. Marek Graczyk
    – telefonicznie: 56‑612‑06‑29
    – mailowo: m.graczyk@smkopernik.pl.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.