Menu Zamknij
Spółdzielnia Mieszkaniowa KOPERNIK w Toruniu, ul. Matejki 94‑96
ogłasza przetarg nieograniczony na 
dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej Kopernik w Toruniu. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Zakup i instalacja mikroinstalacji OZE w postaci paneli fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej Kopernik w Toruniu”.
 
Po wypełnieniu formularza przetargowego zostanie udostępniony link do pobrania Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium wyszczególnionego w Specyfikacji.
 
Termin składania ofert upływa 30 maja 2023 r.
 
Osoba prowadząca:
     mgr inż. Rafał Dąbrowski
       – telefon: 695 761 630,
       – e-mail: r.dabrowski@smkopernik.pl.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.