Menu Zamknij

 

Adres lokalu: Bema 20A
Rodzaj budynku: wolnostojący pawilon handlowo-usługowy
Położenie lokalu: I piętro
Powierzchnia będąca przedmiotem najmu:
22,14 m²
lokal użytkowy o powierzchni 18,62 m²
powierzchnia wspólnego użytkowania 3,52 m²
(jedno pomieszczenie)
Informacje dodatkowe:
  • lokal z centralnym ogrzewaniem
  • powierzchnia wspólnego użytkowania stanowi ustaloną na zasadzie proporcji część wspólną obiektu, w którym znajduje się lokal, z której korzysta najemca (korytarz, wc) wraz z innymi najemcami lokali w tym obiekcie.
  • w ofercie należy podać propozycję wysokości opłaty eksploatacyjnej (czynszu najmu) łącznie dla całej wynajmowanej powierzchni (powierzchnia lokalu wraz z powierzchnią wspólnego użytkowania).
Wadium:
brutto
Minimalna miesięczna opłata eksploatacyjna
(czynsz najmu) dla powierzchni będącej przedmiotem najmu
bez uwzględnienia opłaty za media i podatku od nieruchomości
700,00 zł 287,82 zł + VAT
null

 

Oferty w zamkniętych kopertach z przeznaczeniem lokalu na przygotowanych przez Spółdzielnię specjalnych drukach (dostępne również w pokoju 16 w Administracji Ogólnej przy ul. Matejki 94/96) prosimy składać w Sekretariacie Spółdzielni.

Osoby fizyczne prowadzące własną działalność gospodarczą zobowiązane są do złożenia wraz z ofertą oświadczenia – zgody współmałżonka na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego.

Warunkiem rozpatrzenia oferty jest wpłata wadium w określonej kwocie, którą należy uiścić w kasie Banku Pocztowego (Toruń, ul. Chełmińska 13) lub przelewem, na konto Spółdzielni Mieszkaniowej KOPERNIK o numerze

54 1320 1120 2564 9572 2000 0011

Informacje szczegółowe o lokalach wymienionych w ofercie najmu można uzyskać telefonicznie:
56-612-06-26, 56-612-06-14, 56-612-06-16 lub 56-612-06-20.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert i unieważnienia naboru bez podania przyczyny.