Menu Zamknij
Decyzje i uchwały Organów Spółdzielni

Protokół nr 681

z posiedzenia Rady Nadzorczej SM KOPERNIK w Toruniu odbytego w dniu 01.03.2023 r.

  • Zapoznano się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności SM „Kopernik” za rok 2022 (bez sprawozdania biegłego rewidenta z przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2022).
  • Rozpatrzono wniosek Zarządu w sprawie korekty planu remontów na rok 2023.
  • Rozpatrzono sprawy bieżące Rady Nadzorczej.
  • Rozpatrzono sprawy i wnioski indywidualne Członków Spółdzielni oraz Członków Zarządu.
Protokół nr 680 Protokół nr 682