Menu Zamknij
Decyzje i uchwały Organów Spółdzielni

Protokół nr 682

z posiedzenia Rady Nadzorczej SM KOPERNIK w Toruniu odbytego w dniu 22.03.2023 r.

  • Przyjęto protokół nr 680 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 22.02.2023 r.
  • Przyjęto protokół nr 681 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 01.03.2023 r.
  • Zapoznano się ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2022 rok.
  • Rozpatrzono wniosek Zarządu o zmianę wysokości opłat mieszkaniowych za podgrzanie wody z mocą od 01.05.2023 r.
  • Zapoznano się z informacją Zarządu w sprawie zmiany zaliczek na centralne ogrzewanie od 01.04.2023 r.
  • Rozpatrzono wniosek Zarządu wraz z autopoprawką w sprawie opłaty za sprzątanie klatek schodowych.
  • Rozpatrzono wniosek Zarządu w sprawie korekty planu remontów na rok 2023.
  • Rozpatrzono sprawy bieżące Rady Nadzorczej.
  • Rozpatrzono sprawy i wnioski indywidualne Członków Spółdzielni oraz Członków Zarządu.
Protokół nr 681 Protokół nr 683