Menu Zamknij
Decyzje i uchwały Organów Spółdzielni

Protokół nr 683

z posiedzenia Rady Nadzorczej SM KOPERNIK w Toruniu odbytego w dniu 19.04.2023 r.

  • Przyjęto protokół nr 682 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 22.03.2023 r.
  • Rozpatrzono wniosek Zarządu o zmianę wysokości opłat mieszkaniowych za energię elektryczną części wspólnych budynków/nieruchomości z mocą od 01.05.2023 r.
  • Rozpatrzono wniosek Zarządu o zmianę wysokości opłat mieszkaniowych za podgrzanie wody z mocą od 01.05.2023 r.
  • Przyjęto uchwałę w sprawie sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Kopernik” w Toruniu za rok 2022 w oparciu o sprawozdanie Biegłego Rewidenta.
  • Zapoznano się z informacją Zarządu w sprawie organizacji Walnego Zgromadzenia w 2023 r.
  • Przyjęto sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kopernik” w Toruniu za 2022 rok.
  • Rozpatrzono wniosek Zarządu w sprawie korekty planu remontów na rok 2023.
  • Rozpatrzono sprawy bieżące Rady Nadzorczej.
  • Rozpatrzono sprawy i wnioski indywidualne Członków Spółdzielni oraz Członków Zarządu.
Protokół nr 682 Protokół nr 684