Menu Zamknij
Decyzje i uchwały Organów Spółdzielni

Protokół nr 684

z posiedzenia Rady Nadzorczej SM KOPERNIK w Toruniu odbytego w dniu 25.05.2023 r.

 • Przyjęto protokół nr 683 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 19.04.2023 r.
 • Zapoznano się z informacja Zarządu o działalności Spółdzielni w I kwartale 2023 r.
 • Zatwierdzono wniosek Zarządu Spółdzielni o obowiąującą od 01.07.2023 r. zmianę wysokości miesięcznych opłat za dzierżawę terenu pod garaże blaszaneo charakterze tymczasowym.
 • Uchylono Regulamin w sprawie zasad naboru ofert na najem lokali użytkowych, zawierania umów najmu oraz korzystania z wynajmowanych lokali użytkowych stanowiących mienie Spółdzielni Mieszkaniowej „Kopernik” – uchwalony przez Rade Nadzorczą SM „Kopernik w dniu 30.09.2004 r.
 • Uchylono Regulamin określający zasady naboru ofert na prace w zakresie konserwacji zasobów (w tym również konserwacji terenów zieleni), świadczenia usług porządkowych, wykonywania przeglądów instalacji oraz innych usług materialnych w Spółdzielni Mieszkaniowej „Kopernik” w Toruniu – uchwalony na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dnia 30.08.2007 r.
 • Zaakceptowano wniosek Zarządu o zatwierdzenie korekty planu remontów Spółdzielni na 2023 rok.
 • Zatwierdzono zmianę wysokości opłaty na fundusz remontowy dla nieruchomości nr 3027 – ul. Mickiewicza 111.
 • Zatwierdzono wniosek Zarządu w sprawie opłaty za sprzątanie klatek schodowych.
 • Dokonano wyboru delegata na Zjazd Przedkongresowy na VII Kongres Spółdzielczości w dniach 7-8.12.2023 r.
 • Podjęto uchwałę w sprawie zmiany nazwy stanowiska Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Techniczno-Inwestycyjnych SM Kopernik w Toruniu na Zastępcę Prezesa.
 • Rozpatrzono sprawy bieżące Rady Nadzorczej.
 • Rozpatrzono sprawy i wnioski indywidualne Członków Spółdzielni oraz Członków Zarządu.
Protokół nr 683 Protokół nr 685