Menu Zamknij
Decyzje i uchwały Organów Spółdzielni

Protokół nr 685

z posiedzenia Rady Nadzorczej SM KOPERNIK w Toruniu odbytego w dniu 07.06.2023 r.

 • Zebranie zostało zwołane przez Zarząd Spółdzielni zgodnie z postanowieniem § 81 ust. 2 statutu Spółdzielni w celu ukonstytuowania się Rady Nadzorczej.
 • Po przedstawieniu się obecnych członków Rady, w głosowaniach niejawnych wybrano
  • Marię Danutę Gadziomską na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej
  • Tadeusz Ziółkowskiego na stanowisko Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej
  • Macieja Szewczyka na stanowisko Sekretarza Rady Nadzorczej.
 • Powołano Komisje Stałe w następujących składach:
  • Komisja Rewizyjna:
   1. Tadeusz Ziółkowski – Przewodniczący
   2. Patrycja Mietlicka
   3. Helena Galicka
   4. Maria Danuta Gadziomska
  • Komisja Techniczna:
   1. Andrzej Korpusiński – Przewodniczący
   2. Stanisław Sosnowski – Zastępcę Przewodniczącego
   3. Roman Jędrzejewski
   4. Ryszard Paszowski
  • Komisja Gospodarki Lokalami i Bezpieczeństwa:
   1. Dawid Malejka – Przewodniczący
   2. Anna Napora
   3. Ryszard Paszowski
 • Zatwierdzono harmonogram posiedzeń plenarnych Rady na okres czerwiec 2023 r. – czerwiec 2024 r.
Protokół nr 684 Protokół nr 686