Menu Zamknij
Decyzje i uchwały Organów Spółdzielni

Protokół nr 686

z posiedzenia Rady Nadzorczej SM KOPERNIK w Toruniu odbytego w dniu 31.07.2023 r.

  • Przyjęto protokół nr 685 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 07.06.2023 r.
  • Rozpatrzono wniosek Zarządu Spółdzielni o zatwierdzenie aneksu nr 4 do Regulaminu porządku domowego Spółdzielni Mieszkaniowej Kopernik w Toruniu oraz przyjęto tekst jednolity tego regulaminu.
  • Rozpatrzono wniosek Zarządu w sprawie korekty planu remontów na rok 2023.
  • Rozpatrzono sprawy bieżące Rady Nadzorczej.
  • Rozpatrzono sprawy i wnioski indywidualne Członków Spółdzielni oraz Członków Zarządu.
Protokół nr 685 Protokół nr 687