Menu Zamknij
Decyzje i uchwały Organów Spółdzielni

Protokół nr 687

z posiedzenia Rady Nadzorczej SM KOPERNIK w Toruniu odbytego w dniu 30.08.2023 r.

  • Przyjęto protokół nr 686 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 31.07.2023 r.
  • Zpoznano się z informacją Zarządu o działalności Spółdzielni w pierwszym półroczu 2023.
  • Rozpatrzono wniosek Zarządu w sprawie opłat dla lokali w budynkac na Osiedlu JAR.
  • Rozpatrzono wniosek Zarządu w sprawie korekty planu remontów na rok 2023.
  • Rozpatrzono wniosek Zarządu w sprawie korekty planu działalności inwestycyjnej na rok 2023.
  • Rozpatrzono sprawy bieżące Rady Nadzorczej.
  • Rozpatrzono sprawy i wnioski indywidualne Członków Spółdzielni oraz Członków Zarządu.
Protokół nr 686 Protokół nr 688