Menu Zamknij
Decyzje i uchwały Organów Spółdzielni

Protokół nr 688

z posiedzenia Rady Nadzorczej SM KOPERNIK w Toruniu odbytego w dniu 25.09.2023 r.

  • Przyjęto protokół nr 687 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 30.08.2023 r.
  • Uchylono obecnie obowiązujący Regulaminu w sprawie ustalania i rozliczania kosztów gospodarki zasobami (lokale mieszkaniowe i użytkowe) jak również opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej „Kopernik” w Toruniu.
  • Zatwierdzono Regulaminu w sprawie zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami oraz ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej „Kopernik” w Toruniu.
  • Rozpatrzono wniosek Zarządu o zmianę wysokości opłaty na fundusz remontowy dla nieruchomości 1012 – ul. Świętopełka 20-24.
  • Zmiana opłat za sprzątanie klatek schodowych – wraz z autopoprawką.
  • Rozpatrzono sprawy bieżące Rady Nadzorczej.
  • Rozpatrzono sprawy i wnioski indywidualne Członków Spółdzielni oraz Członków Zarządu.
Protokół nr 687 Protokół nr 689