Menu Zamknij
Decyzje i uchwały Organów Spółdzielni

Protokół nr 689

z posiedzenia Rady Nadzorczej SM KOPERNIK w Toruniu odbytego w dniu 25.10.2023 r.

  • Przyjęto protokół nr 688 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 25.09.2023 r.
  • Rozpatrzono wniosek Zarządu o zatwierdzenie korekty planu remontów na 2023 rok.
  • Rozpatrzono wniosek Zarządu i podjęto uchwały w przedmiocie ustanowienia służebności gruntowych na działkach Osiedla JAR.
  • Rozpatrzono sprawy bieżące Rady Nadzorczej.
  • Rozpatrzono sprawy i wnioski indywidualne Członków Spółdzielni oraz Członków Zarządu.
Protokół nr 688 Protokół nr 690