Menu Zamknij
Decyzje i uchwały Organów Spółdzielni

Protokół nr 691

z posiedzenia Rady Nadzorczej SM KOPERNIK w Toruniu odbytego w dniu 20.12.2023 r.

  • Przyjęto protokół nr 690 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 22.11.2023 r.
  • Rozptrzono wniosek Zarządu o zmianę opłat za tablice informacyjno-reklamowe w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej KOPERNIK od dnia 01.01.2024 r.
  • Rozpatrzono wniosek Zarządu o zatwierdzenie korekty planu remontów na 2023 rok.
  • Rozpatrzono sprawy bieżące Rady Nadzorczej, w tym:
    • harmonogram dyżurów członków Rady Nadzorczej na I półrocze 2024 r.
    • harmonogram posiedzeń plenarnych Rady Nadzorczej na II półrocze 2024 r.
  • Rozpatrzono sprawy i wnioski indywidualne Członków Spółdzielni oraz Członków Zarządu.
Protokół nr 690 Protokół nr 692