Menu Zamknij
Decyzje i uchwały Organów Spółdzielni

Protokół nr 33

z posiedzenia Zarządu SM KOPERNIK w Toruniu odbytego w dniu 02.08.2023 r.

  • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 31.07.2023 r. w sprawie najmu ściany przy ul. Odrodzenia 7-9 – zawarcie umowy na najem ściany budynku z firmą RW MEDIA INWEST Sp. z o.o. na okres trzech lat pod warunkiem przyjęcia przez firmę opłaty miesięcznej w wysokości 650,00zł netto.
  • Decyzja Zarządu dotycząca wniosku „AW” z dnia 01.08.2023 r. w sprawie rozliczenia kosztów demontażu i montażu zadaszeń nad balkonami przy ul. Bażyńskich 33b-33c, w związku z ich złym stanem technicznym i zleconą wymianą firmie Zakład Blacharsko-Dekarski s.c. Pawłowski Marek, Sypek Andrzej – zatwierdzono, że koszty obciążą pozycję remontu balkonów.
  • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 01.08.2023 r. dotyczący zatwierdzenia oferty firmy „Am-Bud” Justyna Frejlichowska 87-605 Tłuchowo z dnia 03.07.2023 r. na wykonanie prac budowlanych – wymiana drzwi dwuskrzydłowych wejściowych ze zworą magnetyczną w ilości dwóch sztuk w budynku Reja 14-16. Prace te zostały ujęte w planie remontów na rok 2023 zgodnie z zatwierdzoną przez Radę Nadzorczą w dniu 31.07.2023 r. korektą planu remontów na rok 2023.
  • Zapoznano się z wykazem sprzedanych mieszkań i osób zainteresowanych kupnem w budynkach przy ul. Grasera 8, Strobanda 12c, Watzenrodego 24 – nowej inwestycji na Osiedlu JAR – stan na dzień 02.08.2023 r.
  • Zapoznano się z przygotowanymi przez Dział Spraw Członkowskich:
    • zestawieniem osób wpisanych do rejestru członków Spółdzielni w dniach 26.07.-01.08.2023 r. w związku z nabyciem lokalu;
    • zestawieniem osób skreślonych z rejestru członków Spółdzielni w dniach 26.07.-01.08.2023 r. w związku ze sprzedażą lokalu, darowizną lub zgonem.
  • Przyjęto do wiadomości informację o stanie środków na rachunkach bankowych Spółdzielni w dniu 02.08.2023 r.

Ponadto Zarząd rozpatrywał indywidualne sprawy członków Spółdzielni oraz osób niebędących członkami. Podjęte decyzje zawierają dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Protokół nr 32 Protokół nr 34