Menu Zamknij
Decyzje i uchwały Organów Spółdzielni

Protokół nr 37

z posiedzenia Zarządu SM KOPERNIK w Toruniu odbytego w dniu 30.08.2023 r.

 • 1/ Zarząd zapoznał się z i przeanalizował zużycie energii elektrycznej w obwodach administracyjnych budynków wielorodzinnych oraz w siedzibie Spółdzielni z uwzględnieniem instalacji fotowoltaicznej oraz w innych budynkach mieszkalnych z „pv”. Zarząd zleciał aby Kierownicy Administracji przygotowali informację w sprawie zewnętrznych odbiorników energii elektrycznej w poszczególnych nieruchomościach (z jakich obwodów są zasilane urządzenia).
 • Zarząd zapoznał się ze zużyciem energii cieplnej brutto według faktur – materiał przygotowany przez Dział finansowy.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „AT” z dnia 30.08.2023 r. w sprawie akceptacji warunków przetargowych o zgody na przeprowadzenie postępowania przetargowego na świadczenie usług porządkowych w nieruchomości przy ul. Strobanda 12c, ul. Grasera 8, ul. Watzenrodego 24 w Toruniu.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 29.08.2023 r. umowy najmu lokalu użytkowego przy ul. Kościuszki 41/47 o pow. 38m2.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek z dnia 30.08.2023 r. w sprawie korekty wartości mocy zamówionej dla budynków znajdujących się w zasobach SM Kopernik.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 30.08.2023 r. w sprawie umowy najmu lokalu użytkowego przy ul. Kościuszki 41/47 o pow. 225m2.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 30.08.2023 r. w sprawie zwrotu wpłaconego wadium w zakresie realizacji budowy instalacji fotowoltaicznych w ramach programu Grant OZE.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 30.08.2023 r. w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu na prace elektryczne polegające na montażu instalacji PV oraz kompensatora mocy biernej dla budynków przy ul. Grasera8, ul. Strobanda 12c i przy ul. Watzenrodego 24.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 30.08.2023 r. w sprawie zatwierdzenia oferty złożonej przez El-net P.Wierzchowski ul. Bolta 3a/22 w Toruniu na montaż oraz uruchomienie i zaprogramowanie systemu rejestracji dostępu i czasu najmu pomieszczeń najmowanych.
 • Zarząd zapoznał się z uwagami wniesionymi przez Dział Członkowski w zakresie projektu S4-S8.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „OR” z dnia 28.08.2023 r. w sprawie zatwierdzenia protokołu likwidacji nr 2/2023.
 • Zapoznano się z wykazem sprzedanych mieszkań i osób zainteresowanych kupnem w budynkach przy ul. Grasera 8, Strobanda 12c, Watzenrodego 24 – nowej inwestycji na Osiedlu JAR – stan na dzień 30.08.2023 r.
 • Zapoznano się z przygotowanymi przez Dział Spraw Członkowskich:
  • zestawieniem osób wpisanych do rejestru członków Spółdzielni w dniach 23-29.08.2023 r. w związku z nabyciem prawa do lokalu;
  • zestawieniem osób skreślonych z rejestru członków Spółdzielni w dniach 23-29.08.2023 r. w związku z utratą lub zbyciem prawa do lokalu.
 • Przyjęto do wiadomości informację o stanie środków na rachunkach bankowych Spółdzielni w dniu 30.08.2023 r.

Ponadto Zarząd rozpatrywał indywidualne sprawy członków Spółdzielni oraz osób niebędących członkami. Podjęte decyzje zawierają dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Protokół nr 36 Protokół nr 38