Menu Zamknij
Decyzje i uchwały Organów Spółdzielni

Protokół nr 31

z posiedzenia Zarządu SM KOPERNIK w Toruniu odbytego w dniu 19.07.2023 r.

 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „AZ” z dnia 19.07.2023 r. w sprawie rozwiązania w trybie natychmiastowym umów na „usługi zespolone” z firmą „Grass” Przedsiębiorstwo Usługowe Grażyna Kowalkowska na nieruchomości:
  – nr 3019 Krasińskiego 88-88a,
  – nr 3024 Mickiewicza 64,
  – nr 3029 Szosa Chełmińska 16-22,
  – nr 3031 Odrodzenia 7-9.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 18.07.2023 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego przy ul. Bema 20a o pow. 18m2 – przyjęcie oferty i zawarcie od dnia 01.08.2023 r. umowy najmu z firmą KAMIX Sp. z o.o. Sp. K.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 18.07.2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie tablic informacyjno-reklamowych przez firmę SYNEVO Sp. z o.o. i zawarcie odrębnej umowy najmu ściany i balustrady – dot. lokalu użytkowego przy ul. Szosa Chełmińska 16-22 o pow. 88,82m2.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 19.07.2023 r. w sprawie zmiany opłaty z tytułu umieszczenia tablicy reklamowej na elewacji budynku przy ul. Grudziądzka 80-84 – postanowiono dokonać zmiany opłaty od 01.07.2023 r.
 • Decyzja Zarządu z dnia 19.07.2023 r. w sprawie przystąpienia do konkursu Lider Spółdzielczości 2023.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „OR” z dnia 19.07.2023 r. w sprawie dokonania zmiany składu osobowego Komisji Likwidacji Fizycznej.
 • Zarząd zapoznał się z informacją „F” dotyczącą obciążenia za zużycie energii cieplnej brutto według faktur.
 • Zapoznano się z wykazem sprzedanych mieszkań i osób zainteresowanych kupnem w budynkach przy ul. Grasera 8, Strobanda 12c, Watzenrodego 24 – nowej inwestycji na Osiedlu JAR – stan na dzień 19.07.2023 r.
 • Zapoznano się z przygotowanymi przez Dział Spraw Członkowskich:
  • zestawieniem osób wpisanych do rejestru członków Spółdzielni w dniach 12-18.07.2023 r. w związku z nabyciem lokalu;
  • zestawieniem osób skreślonych z rejestru członków Spółdzielni w dniach 12-18.07.2023 r. w związku ze sprzedażą lokalu, darowizną lub zgonem.
 • Przyjęto do wiadomości informację o stanie środków na rachunkach bankowych Spółdzielni w dniu 19.07.2023 r.

Ponadto Zarząd rozpatrywał indywidualne sprawy członków Spółdzielni oraz osób niebędących członkami. Podjęte decyzje zawierają dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Protokół nr 30 Protokół nr 32