Menu Zamknij
Decyzje i uchwały Organów Spółdzielni

Protokół nr 1

z posiedzenia Zarządu SM KOPERNIK w Toruniu odbytego w dniu 04.01.2023 r.

 • Zatwierdzono wysokość planowanych kosztów organizowanych półkolonii zimowych w 2023 r. oraz ustalono kwotę odpłatności uczestników półkolonii.
 • Zatwierdzono program półkolonii zimowych w roku 2023.
 • Zadecydowano o zwiększeniu budżetu na rok 2022 dla klubów seniora.
 • Podjęto decyzję o wynajęciu Wydziałowi Promocji i Turystyki Urzędu Miasta Torunia ściany budynku przy ul. Odrodzenia 7-9 w celu umieszczenia banneru reklamowego.
 • Podjęo decyzję w sprawie partycypacji Spółdzielni w kosztach remontu lokalu użytkowego przy ul. Popiela 12.
 • Przedłużono termin oddania do dyspozycji Spółdzielni lokalu użytkowego przy ul. Kościuszki 41/47.
 • Zadecydowano o zmianie wynagrodzenia za wykonywane prace budowlano-konserwacyjne dla firmy Obsługa Techniczna Budynków ROBTECH Robert Grygieńć.
 • Postanoiono przedłużyć czas obowiązywania umowy w zakresie usług konserwacji i utrzymania zieleni w zasobach osiedla „Wschód” z Zakładem Usług Wielobranżowych W. Sybilski.
 • Zatwierdzono procedurę postępowania przetargowego dla potrzeb wyłonienia wykonawcy garażu 9-stanowiskowego wraz z wbudowanym śmietnikiem i elementami urządzenia terenu przy ul. Czecha 20a w Toruniu.
 • Zatwierdzono przedłożoną ofertę firmy Elektro-Plus R. Plebański na wymianę oświetlenia lokalu użytkowego nr 4 w budynku przy ul. Bema 20a.
 • Zatwierdzono proponowane koszty wymiany stolarki okiennej, obowiązujące w Spółdzielni od 04.01.2023 r.
 • Zatwierdzono proponowane koszty wymiany stolarki dachowej, obowiązujące w Spółdzielni od 04.01.2023 r.
 • Podjęto decyzję o zatrudnieniu zatrudnienie kierownika półkolonii zimowych 2023 r. na zasadach umowy-zlecenia w okresie od 30.01.2023 r. do 03.02.2023 r.
 • Zapoznano się z wykazem sprzedanych mieszkań i osób zainteresowanych kupnem w budynkach przy ul. Grasera 8, Strobanda 12c, Watzenrodego 24 – nowej inwestycji na Osiedlu JAR – stan na dzień 04.01.2023 r.
 • Zapoznano się z przygotowanymi przez Dział Spraw Członkowskich:
  • zestawieniem osób wpisanych do rejestru członków Spółdzielni w dniach 28.12.2022 r. – 03.01.023 r. w związku z nabyciem lokalu;
  • zestawieniem osób skreślonych z rejestru członków Spółdzielni w dniach 28.12.2022 r. – 03.01.023 r. w związku ze sprzedażą lokalu, darowizną lub zgonem.
 • Postanowiono kwoty z tytułu różnic w opłatach mieszkaniowyh spisać w pozostałe przychody operacyjne kwoty z tytułu różnic w opłatach mieszkaniowych.
 • Przyjęto do wiadomości informację o stanie środków na rachunkach bankowych Spółdzielni w dniu 04.01.2023 r.

Ponadto Zarząd rozpatrywał indywidualne sprawy członków Spółdzielni oraz osób niebędących członkami. Podjęte decyzje zawierają dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Protokół nr 62/2022 Protokół nr 2