Menu Zamknij
Decyzje i uchwały Organów Spółdzielni

Protokół nr 2

z posiedzenia Zarządu SM KOPERNIK w Toruniu odbytego w dniu 11.01.2023 r.

 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „AW” z dnia 11.01.2023 r. w sprawie przeksięgowania w koszty konserwacji wodno-kanalizacyjnej środków dot. nieruchomości Sucharskiego 6-6c.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „AT” z dnia 11.01.2023 r. w sprawie sprzątania klatki schodowej przy ul. Długiej 47d przez firmę EL-BUD.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek z dnia 11.01.2023 r. w sprawie zamontowania tablicy ogłoszeniowej przy ul. Bema 38A.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek z dnia 11.01.2023 r. w sprawie zaktualizowania Regulaminu Klubów Seniora działających przy Spółdzielni Mieszkaniowej Kopernik.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 10.01.2023 r. w sprawie zmiany ceny w zakresie kontroli technicznej przewodów kominowych dla firmy Zakład Usług Kominiarskich Bożek Zbigniew.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 10.01.2023r. w sprawie zatwierdzenia dokumentów które zostaną przedłożone na posiedzeniu Rady Nadzorczej w zakresie:
  – projekt planu gospodarczego Spółdzielni Mieszkaniowej Kopernik na 2023 rok;
  – wniosek o zmianę stawek opłat dla lokali mieszkalnych, lokali użytkowych
  oxdx 01.05.2023r.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 11.01.2023 r. w sprawie wzrostu zaliczek na centralne ogrzewanie od lutego 2023 roku dla budynków mieszkalnych z poszczególnych grup rozliczeniowych (bez grupy listopadowej i grudniowej).
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 09.01.2023 r. w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu ograniczonego na wykonanie nowego pokrycia dachów papą termozgrzewalną wierzchniego krycia dla budynków przy ul. Grudziądzka 80-84a dla firmy P.B.U. NOVAPOL Sp. z o.o.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 09.01.2023 r. w sprawie zatwierdzenia specyfikacji warunków zamówienia i procedury postępowania przetargowego na wykonanie remontu balkonów przy ul. Matejki 84b, ul. Krasińskiego 101 i ul. Derdowskiego 2.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 11.01.2023 r. w sprawie przeprowadzenia przetargu ograniczonego i zatwierdzenie specyfikacji warunków zamówienia na wykonanie remontu balkonów i loggi przy ul. Boboli 19, ul. Mohna 50h, ul. Lecha 10, ul. Świętopełka 36e, ul. Świętopełka 38.
 • Decyzja Zarządu z dnia 09.01.2023 r. w sprawie zatwierdzenia różnic inwentaryzacyjnych środków trwałych i wyposażenia niskocennego długotrwałego użytkowania oraz sposobu ich rozliczenia dla Administracji Ogólnej, Administracji Osiedli i Stadionu Osiedlowego.
 • Decyzja Zarządu z dnia 10.01.2023 r. w sprawie spisania w pozostałe przychody operacyjne kwoty z tytułu różnic w opłatach oraz w pozostałe przychody operacyjne nadpłaty z rozliczenia ciepła.
 • Decyzja Zarządu z dnia 10.01.2023 r. w sprawie spisania w pozostałe przychody operacyjne kwoty przedawnionych zobowiązań Spółdzielni z tytułu nieodebranych kwot z tytułu udziałów przez byłych członków, skreślonych z rejestru w 2018 r.
 • Decyzja Zarządu z dnia 10.01.2023 r. w sprawie spisania w pozostałe przychody operacyjne kwoty przedawnionych zobowiązań Spółdzielni z tytułu nieodebranych wkładów mieszkaniowych po wygaśnięciu spółdzielczych lokatorskich praw do lokali.
 • Zapoznano się z wykazem sprzedanych mieszkań i osób zainteresowanych kupnem w budynkach przy ul. Grasera 8, Strobanda 12c, Watzenrodego 24 – nowej inwestycji na Osiedlu JAR – stan na dzień 11.01.2023 r.
 • Zapoznano się z przygotowanymi przez Dział Spraw Członkowskich:
  • zestawieniem osób wpisanych do rejestru członków Spółdzielni w dniach 04.-10.01.2023 r. w związku z nabyciem lokalu;
  • zestawieniem osób skreślonych z rejestru członków Spółdzielni w dniach 04.-10.01.2023 r. w związku ze sprzedażą lokalu, darowizną lub zgonem.
 • Przyjęto do wiadomości informację o stanie środków na rachunkach bankowych Spółdzielni w dniu 11.01.2023 r.

Ponadto Zarząd rozpatrywał indywidualne sprawy członków Spółdzielni oraz osób niebędących członkami. Podjęte decyzje zawierają dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Protokół nr 1 Protokół nr 3