Menu Zamknij
Decyzje i uchwały Organów Spółdzielni

Protokół nr 3

z posiedzenia Zarządu SM KOPERNIK w Toruniu odbytego w dniu 18.01.2023 r.

 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „AZ” z dnia 17.01.2023 r. w sprawie przyjęcia oferty firmy CLEAN Solutions sp. z o.o. na sprzątanie pomieszczeń w Klubie Seniora „Zacisze” ul. Bema 38A i pomieszczeń przy ul. Bema 20A.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek z dnia 16.01.2023 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu półkolonii organizowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową Kopernik.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek z dnia 16.01.2023 r. w sprawie pokrycia kosztów wyjazdu chóru „Constellatio” SM Kopernik na konkurs kolęd.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek zespołu roboczego ds. przygotowania dokumentów przetargowych na usługi eksploatacji i utrzymania SM Kopernik w sprawie rozstrzygnięcia przetargu na wyłonienie oferentów/podmiotów na kompleksowe świadczenie usług polegających na utrzymaniu czystości klatek schodowych w budynkach mieszkaniowych w zasobach SM Kopernik.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 18.01.2023 r. w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu na malowanie klatek schodowych zaplanowanych w planie remontów na 2023 r. – ul. Świętopełka 24 f-g, ul. Krasińskiego 88-88a, ul. Szosa Chełmińska 142-146A przez firmę Zakład Wielobranżowy Remontowo-Budowlany Zbigniew Markiewicz.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 18.01.2023 r. w sprawie zatwierdzenia oferty firmy Instalator „MARKJAN” s.c. na wykonanie adaptacji pomieszczeń oraz przyłączeń instalacji wodociągowych i c.o. węzłów cieplnych przy ul. Harcerska 14-14c, ul. Harcerska 16-16c, ul. Legionów 171-171C.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 18.01.2023 r. w sprawie zatwierdzenia oferty firmy Grupa Budowlana Senkowscy sp. z o.o. na wykonanie wymiany kanalizacji sanitarnej piwnic przy ul. Chrobrego 13-17.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 18.01.2023 r. w sprawie zatwierdzenia procedury postępowania przetargowego na wykonanie remontu konstrukcji stalowej balkonów oraz robotami towarzyszącymi przy ul. Chrobrego 5-7-9, ul. Bażyńskich 33-33c.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 18.01.2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie przetarg, na wykonanie odgrzybiania i malowania elewacji szczytowych, północnych budynków przy ul. Harcerskiej 5-5c, 7-7c, 9-9c.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 17.01.2023 r. w sprawie zatwierdzenia procedury postępowania przetargowego na wykonanie remontu balkonów przy ul. Bema 24, ul. Fałata 54-58.
 • Zapoznano się z wykazem sprzedanych mieszkań i osób zainteresowanych kupnem w budynkach przy ul. Grasera 8, Strobanda 12c, Watzenrodego 24 – nowej inwestycji na Osiedlu JAR – stan na dzień 18.01.2023 r.
 • Zapoznano się z przygotowanymi przez Dział Spraw Członkowskich:
  • zestawieniem osób wpisanych do rejestru członków Spółdzielni w dniach 11-17.01.2023 r. w związku z nabyciem lokalu;
  • zestawieniem osób skreślonych z rejestru członków Spółdzielni w dniach 11-17.01.2023 r. w związku ze sprzedażą lokalu, darowizną lub zgonem.
 • Przyjęto do wiadomości informację o stanie środków na rachunkach bankowych Spółdzielni w dniu 18.01.2023 r.

Ponadto Zarząd rozpatrywał indywidualne sprawy członków Spółdzielni oraz osób niebędących członkami. Podjęte decyzje zawierają dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Protokół nr 2 Protokół nr 4