Menu Zamknij
Decyzje i uchwały Organów Spółdzielni

Protokół nr 4

z posiedzenia Zarządu SM KOPERNIK w Toruniu odbytego w dniu 25.01.2023 r.

 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 24.01.2023 r. w sprawie przedłużenia umów w zakresie wymiany, likwidacji i przełożenia grzejników z firmą SERWISTECH Sp. z o.o.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 24.01.2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na wywieszenie baneru reklamowego na ogrodzeniu ul. Bydgoska 86-88a.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 23.01.2023 r. w sprawie zmiany wynagrodzenia za usługi w zakresie wymiany grzejników przez firmę Zakład Usług.-Rem.-Budowl. WARBUD s.c.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 23.01.2023 r. w sprawie zawarcia umowy na wykonywanie konserwacji i napraw bieżących instalacji oraz innych elementów wyposażenia technicznego zasobów mieszkaniowych i obiektów użytkowych oraz wzrost stawek przez firmę Zakład Usług Ślusarsko-Spawalniczych Mirosław Szok.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 23.01.2023 r. w sprawie najmu ściany budynku przy ul. Sczanieckiego 18-24 (ściana północna) przez firmę RW MEDIA INVEST Sp. z o.o.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 25.01.2023 r. w sprawie zatwierdzenia oferty firmy Grupa Budowlana Senkowscy Sp. z o.o. na wykonanie zadania pt czyszczenie kanalizacji sanitarnej/piony mieszkaniowe wraz z podejściami pod urządzenia sanitarne odbiorcze oraz poziomy piwnic w budynku przy ul. Chrobrego 19.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 24.01.2023 r. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania przetargowego na remont balkonów przy ul. Matejki 84b, ul. Krasińskiego 101, ul. Derdowskiego 2 przez firmę ZRB Krzysztof Bogusławski.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 23.01.2023 r. w sprawie zatwierdzenia specyfikacji warunków zamówienia i procedury postępowania przetargowego na wykonanie kapitalnego remontu dachu mieszkalnego przy ul. Bema 4-8 w Toruniu oraz w budynku pawilonu handlowego i siedziby SM Kopernik przy ul. Matejki 94/96 w Toruniu.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 25.01.2023 r. w sprawie zatwierdzenia procedury postępowania przetargowego na wykonanie remontu konstrukcji stalowej balkonów oraz robotami towarzyszącymi przy ul. Chrobrego 5-7-9, ul. Bażyńskich 33-33c.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 18.01.2023 r. w sprawie zatwierdzenia procedury postępowania przetargowego na wymianę drzwi wejściowych do korytarzy piwnic w budynkach ul. Łąkowa 2-12, ul. Łąkowa 26-32, ul. Świętopełka 38 – hala garażowa, ul. Szosa Chełmińska 142-146a.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 24.01.2023 r. w sprawie zatwierdzenia procedury postępowania przetargowego na wymianę dźwigów osobowych w budynkach przy ul. Sczanieckiego 10-16, ul. Kościuszki 36, ul. Chrobrego 11.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 24.01.2023 r. w sprawie zatwierdzenia procedury postępowania przetargowego nieograniczonego na wymianę wodomierzy z zdalnym odczytem w budynkach SM Kopernik.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 24.01.2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na przebudowę zespołu wejściowego i szybu windowego oraz wymianę dźwigów osobowych w budynkach przy ul. Świętopełka 20-20c, 22-22c, 24-24c.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „OR” z dnia 24.01.2023 r. w sprawie zlecenia firmie „Częstochowskie Zakłady Graficzne” na wykonanie druku książeczek opłat mieszkaniowych na okres 12 miesięcy 04-2023/03-2024.
 • Zapoznano się z wykazem sprzedanych mieszkań i osób zainteresowanych kupnem w budynkach przy ul. Grasera 8, Strobanda 12c, Watzenrodego 24 – nowej inwestycji na Osiedlu JAR – stan na dzień 25.01.2023 r.
 • Zapoznano się z przygotowanymi przez Dział Spraw Członkowskich:
  • zestawieniem osób wpisanych do rejestru członków Spółdzielni w dniach 18-24.2023 r. w związku z nabyciem lokalu;
  • zestawieniem osób skreślonych z rejestru członków Spółdzielni w dniach 18-24.2023 r. w związku ze sprzedażą lokalu, darowizną lub zgonem.
 • Przyjęto do wiadomości informację o stanie środków na rachunkach bankowych Spółdzielni w dniu 25.01.2023 r.

Ponadto Zarząd rozpatrywał indywidualne sprawy członków Spółdzielni oraz osób niebędących członkami. Podjęte decyzje zawierają dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Protokół nr 3 Protokół nr 5