Menu Zamknij
Decyzje i uchwały Organów Spółdzielni

Protokół nr 5

z posiedzenia Zarządu SM KOPERNIK w Toruniu odbytego w dniu 01.02.2023 r.

 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 31.01.2023 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego przy ul. Kościuszki 41/47 w Toruniu przez firmę AML Angelika Łączkowska.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 31.01.2023 r. w sprawie nowych stawek za wywóz odpadów komunalnych z lokali niemieszkalnych, w związku z pismem Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 01.02.2023 r. w sprawie akceptacji przygotowanych materiałów dotyczących grupy rozliczeniowej za okres od 01.2022 r. do 12.2022 r. oraz przekazania ich do firmy rozliczeniowej.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek z dnia 01.02.2023 r. w sprawie zatwierdzenia oferty firmy BD Koncept Błażej Derkowski na mycie i zabezpieczenie elewacji budynku przy ul. Kaliskiego 7-7b w Toruniu.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 31.01.2023 r. w sprawie zatwierdzenia postępowania przetargowego na wymianę drzwi wejściowych do budynku ze zworą magnetyczną w budynkach przy ul. Matejki 5-7-9 i ul. Szosa Chełmińska 125-129.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 31.01.2023 r. w sprawie zatwierdzenia specyfikacji warunków zamówienia i procedury postępowania przetargowego na wykonanie kapitalnego remontu dachu mieszkalnego przy ul. Szosa Chełmińska 16-22, ul. Kochanowskiego 4-4a, ul. Gałczyńskiego 40 w Toruniu.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 01.02.2023 r. w sprawie przeprowadzenia przetargu ograniczonego oraz zatwierdzenie specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie prac p.t. „Wykonanie remontu parkingu przy budynku ul. Mickiewicza 83-83a w Toruniu”.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 01.02.2023 r. w sprawie zmiany zatwierdzonych w dniu 26.10.2022 r. (obowiązujących do 31.01.2023 r.) przez Zarząd warunków spłaty kosztów przygotowania i realizacji budowy lokali mieszkalnych wraz z miejscami postojowymi i komórkami lokatorskimi w budynku przy ul. Strobanda 12c i ul. Watzenrodego 24 na Osiedlu JAR– w załączeniu.
 • Zapoznano się z wykazem sprzedanych mieszkań i osób zainteresowanych kupnem w budynkach przy ul. Grasera 8, Strobanda 12c, Watzenrodego 24 – nowej inwestycji na Osiedlu JAR – stan na dzień 01.02.2023 r.
 • Zapoznano się z przygotowanymi przez Dział Spraw Członkowskich:
  • zestawieniem osób wpisanych do rejestru członków Spółdzielni w dniach 25-31.2023 r. w związku z nabyciem lokalu;
  • zestawieniem osób skreślonych z rejestru członków Spółdzielni w dniach 25-31.2023 r. w związku ze sprzedażą lokalu, darowizną lub zgonem.
 • Przyjęto do wiadomości informację o stanie środków na rachunkach bankowych Spółdzielni w dniu 01.02.2023 r.

Ponadto Zarząd rozpatrywał indywidualne sprawy członków Spółdzielni oraz osób niebędących członkami. Podjęte decyzje zawierają dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Protokół nr 4 Protokół nr 6