Menu Zamknij
Decyzje i uchwały Organów Spółdzielni

Protokół nr 6

z posiedzenia Zarządu SM KOPERNIK w Toruniu odbytego w dniu 08.02.2023 r.

 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „AZ” z dnia 08.02.2023 r. w sprawie wymiany skorodowanych obróbek blacharskich pasa nadrynnowego, rynny i rur spustowych tarasu przy ul. Bydgoskiej 86-86a.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 07.02.2023 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego przy ul. Kościuszki 41/47 w Toruniu przez firmę Klaudia Zamor-Ławecka WIZAŻ-DIVINE LOOK.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 03.02.2023 r. w sprawie zmiany wynagrodzenia w zakresie prac konserwacyjnych dźwigów przez firmę Dźwig Polska Sp. z o.o.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 07.02.2023 r. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania przetargowego na remont balkonów w budynkach mieszkalnych przy ul. Bema 24 i przy ul. Fałata 54-58 przez firmę ANBUD.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 07.02.2023 r. w sprawie unieważnienia wyników postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawców remontu konstrukcji stalowych i zadaszeń w budynkach przy ul. Chrobrego 5-7-9, ul. Bażyńskich 33-33c, Wycena złożonych ofert przez firmy znacząco przekracza zaplanowane na ten cel środki finansowe.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 08.02.2023 r. w sprawie zatwierdzenie oferty firmy Grupa Budowlana Senkowscy Sp. z o.o. na usunięcie awarii instalacji gazowej i nieszczelności w mieszkaniach i piwnicach przy ul. Chrobrego 27.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 08.02.2023 r. w sprawie zatwierdzenie wykonania dodatkowych prac nie ujętych w kosztorysie ofertowym na wymianę kanalizacji podposadzkowej przy ul. Chrobrego 13-17 w Toruniu przez firmę Grupa Budowlana Senkowscy Sp. z o.o.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 08.02.2023 r. w sprawie zatwierdzenie wyników postępowania przetargowego na remont balkonów i loggi w budynkach przy ul. Boboli 19, ul. Mohna 50h, ul. Lecha 10 przez firmę NOWBUD Czesław Nowakowski, a przy ul. Świętopełka 36e, ul. Świętopełka 38 przez firmę DEMSKI Jacek Demski.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 08.02.2023 r. w sprawie zatwierdzenia procedury postępowania przetargowego na remont balkonów i loggi w budynkach mieszkalnych przy ul. Świętopełka 28b 3,5,7 i przy ul. Kościuszki 11b-11e.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 07.02.2023 r. w sprawie zatwierdzenia istotnych warunków zamówienia i procedury postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych związanych z malowaniem elewacji północnej budynku przy ul. Mickiewicza 111 w Toruniu.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek z dnia 08.02.2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na prowadzenie zajęć z jogi przez ”Szkoła Jogi Shakti. Anastasiia Sakharova”.
 • Zapoznano się z wykazem sprzedanych mieszkań i osób zainteresowanych kupnem w budynkach przy ul. Grasera 8, Strobanda 12c, Watzenrodego 24 – nowej inwestycji na Osiedlu JAR – stan na dzień 08.02.2023 r.
 • Zapoznano się z przygotowanymi przez Dział Spraw Członkowskich:
  • zestawieniem osób wpisanych do rejestru członków Spółdzielni w dniach 01-07.02.2023 r. w związku z nabyciem lokalu;
  • zestawieniem osób skreślonych z rejestru członków Spółdzielni w dniach 01-07.02.2023 r. w związku ze sprzedażą lokalu, darowizną lub zgonem.
 • Przyjęto do wiadomości informację o stanie środków na rachunkach bankowych Spółdzielni w dniu 08.02.2023 r.

Ponadto Zarząd rozpatrywał indywidualne sprawy członków Spółdzielni oraz osób niebędących członkami. Podjęte decyzje zawierają dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Protokół nr 5 Protokół nr 7