Menu Zamknij
Decyzje i uchwały Organów Spółdzielni

Protokół nr 7

z posiedzenia Zarządu SM KOPERNIK w Toruniu odbytego w dniu 16.02.2023 r.

 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 15.02.2023 r. w sprawie rozliczenia kosztów gazu w budynkach mieszkalnych ze zbiorczym gazomierzem.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 16.02.2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie działalności gospodarczej przy ul. Odrodzenia 7/2.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 16.02.2023 r. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania przetargowego odgrzybianie i malowanie elewacji szczytowych, północnych budynków przy ul. Harcerskiej 5-5c, 7-7c, 9-9c w Toruniu przez firmę Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe NOVAPOL.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 14.02.2023 r. w sprawie zatwierdzenia oferty Pracowni Projektowej P.U.H. „KANON” Mariusz Kanonowicz na wykonanie prac projektowych i kosztorysowych dla budynków przy ul. Legionów 212-212c, ul. Bema 40-40c, ul. Kujota 2-2a-4, ul. Rusa 6-8, ul. Kościuszki 41/47.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 15.02.2023 r. w sprawie przeprowadzenia przetargu ograniczonego na wymianę oświetlenia przy ul. Bema38-38c, ul. Matejki 30-32b, ul. Popiela 1-3b, l. Rusa 10-12, 14-16, 18-20, ul. Legionów 165-165c, 167-167c, 169-169c, 171-171c, ul. Legionów 218d-218i, ul. Harcerska 3-c, 5-5c, 7-7c, 9-9c, ul. Sz. Chełmińska 125-129a.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 15.02.2023 r. sprawie zatwierdzenia procedury postępowania przetargowego na wykonanie remontu konstrukcji stalowej balkonów dostawionych do budynków wraz z robotami towarzyszącymi przy ul. Chrobrego 5-7-9, ul. Bażyńskich 33-33c.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 13.02.2023 r. w sprawie zatwierdzenia terminów i składów komisji na wykonanie rocznych przeglądów technicznych zasobów Spółdzielni.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 15.02.2023 r. w sprawie zwiększenia zakresu prac związanych z usunięciem kolizji na terenie budowanego parkingu przy ul. Sz. Chełmińska 53 w Toruniu wraz ze zwiększeniem wynagrodzenia.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 14.02.2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zlecenie wykonania projektu przyłącza energetycznego dla nowobudowanych budynków S1. S2, S3 (ul. Grasera 8, ul. Strobanda 12c, ul. Watzenrodego 24 w Toruniu) na osiedlu JAR.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 16.02.2023 r. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania przetargowego w zakresie remontu dachów w budynku mieszkalnym przy ul. Bema 4-8 oraz w budynku z lokalami użytkowymi przy ul. Matejki 94/96 w Toruniu przez firmę NOVAPOL.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 16.02.2023 r. w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu na legalizację i wymianę wodomierzy/ciepłomierzy mieszkaniowych przez firmę Instalator MARKJAN s.c.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 16.02.2023 r. w sprawie opracowania projektu technicznego dla kolejnych etapów Osiedla JAR obejmujących budynki mieszkalne wielorodzinne S4, S5, S6. S7, S8 przy ul. Strobanda w Toruniu przez firmę Sobociński Architekci mgr inż. arch. Piotr Sobociński.
 • Zapoznano się z wykazem sprzedanych mieszkań i osób zainteresowanych kupnem w budynkach przy ul. Grasera 8, Strobanda 12c, Watzenrodego 24 – nowej inwestycji na Osiedlu JAR – stan na dzień 16.02.2023 r.
 • Zapoznano się z przygotowanymi przez Dział Spraw Członkowskich:
  • zestawieniem osób wpisanych do rejestru członków Spółdzielni w dniach 08-15.02.2023 r. w związku z nabyciem lokalu;
  • zestawieniem osób skreślonych z rejestru członków Spółdzielni w dniach 08-15.02.2023 r. w związku ze sprzedażą lokalu, darowizną lub zgonem.
 • Przyjęto do wiadomości informację o stanie środków na rachunkach bankowych Spółdzielni w dniu 16.02.2023 r.

Ponadto Zarząd rozpatrywał indywidualne sprawy członków Spółdzielni oraz osób niebędących członkami. Podjęte decyzje zawierają dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Protokół nr 6 Protokół nr 8