Menu Zamknij
Decyzje i uchwały Organów Spółdzielni

Protokół nr 8

z posiedzenia Zarządu SM KOPERNIK w Toruniu odbytego w dniu 20.02.2023 r.

  • Zaakceptowano treść Sprawozdania z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Kopernik” w Toruniu za rok 2022 i postanowiono przedłożyć je na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej i posiedzeniu plenarnym Rady Nadzorczej w dniu 01.03.2023 r.

Ponadto Zarząd rozpatrywał indywidualne sprawy członków Spółdzielni oraz osób niebędących członkami. Podjęte decyzje zawierają dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Protokół nr 7 Protokół nr 9