Menu Zamknij
Decyzje i uchwały Organów Spółdzielni

Protokół nr 9

z posiedzenia Zarządu SM KOPERNIK w Toruniu odbytego w dniu 22.02.2023 r.

 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „AZ” z dnia 21.02.2023 r. w sprawie potrącenia wynagrodzenia firmie „GRASS” Grażyna Kowalkowska dotyczy nieruchomości ul. Sz. Chełmińska 16-22 i ul. Odrodzenia 7-9.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 22.02.2023 r. w sprawie rozliczenia kosztów gazu w budynkach mieszkalnych ze zbiorczym gazomierzem ul. Boboli 39/41.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 21.02.2023 r. w sprawie umowy cesji na świadczenie usług kominiarskich na osiedlu „Zachód”.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 22.02.2023 r. w sprawie wypowiedzenia umowy najmu pomieszczenia nr 5 przy ul. Świętopełka 15/23.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 22.02.2023 r. w sprawie unieważnienia wyników przetargu na wykonanie garażu 9-cio stanowiskowego przy ul. Czecha 20a w Toruniu.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 22.02.2023 r. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania przetargowego na wykonanie remontu parkingu w budynku mieszkalnym przy ul. Mickiewicza 83-83c w Toruniu.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 22.02.2023 r. w sprawie zatwierdzenia oferty firmy Geokompleks Krokos Wioleta na wykonanie podziału działki 175/1 przy ul. Strobanda 12 na osiedlu JAR.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 21.02.2023 r. sprawie zatwierdzenia wyników przetargu na modernizację 7 szt. dźwigów osobowych wraz z przebudową zespołu wejściowego i szybu windowego w nieruchomości ul. Świętopełka 20-24c w Toruniu.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 22.02.2023 r. w sprawie zatwierdzenia specyfikacji i procedury postępowania przetargowego na wymianę poziomych desek drewnianych na balustradach balkonowych w dwóch pionach balkonowych w budynku przy ul. Bydgoskiej 86-88a w Toruniu.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 21.02.2023 r. w sprawie rozszerzenia zakresu umowy nr 68/2022 a dnia 05.12.2022 r. dla inwestycji obejmującej budowę „budynku usługowo-mieszkalnego wielorodzinnego oznaczonego symbolem „S1” przy ul. Grasera 8 z garażem podziemnym na osiedlu JAR w Toruniu”.
 • Zatwierdzono Regulamin Organizacyjny Spółdzielni Mieszkaniowej „Kopernik” w Toruniu.
 • Decyzja Zarządu z dnia 21.02.2023 r. w sprawie spisania w pozostałe przychody operacyjne różnic w opłatach pozostałych po zbyciu praw do lokali.
 • Decyzja Zarządu z dnia 21.02.2023 r. w sprawie spisania w pozostałe przychody operacyjne z tytułu rozliczenia i różnic pozostałych po zbyciu praw do lokali i w pozostałe koszty operacyjne przedawnionych należności z tytułu rozliczeń wody i ogrzewania.
 • Zapoznano się z wykazem sprzedanych mieszkań i osób zainteresowanych kupnem w budynkach przy ul. Grasera 8, Strobanda 12c, Watzenrodego 24 – nowej inwestycji na Osiedlu JAR – stan na dzień 22.02.2023 r.
 • Zapoznano się z przygotowanymi przez Dział Spraw Członkowskich:
  • zestawieniem osób wpisanych do rejestru członków Spółdzielni w dniach 16-21.02.2023 r. w związku z nabyciem lokalu;
  • zestawieniem osób skreślonych z rejestru członków Spółdzielni w dniach 16-21.02.2023 r. w związku ze sprzedażą lokalu, darowizną lub zgonem.
 • Przyjęto do wiadomości informację o stanie środków na rachunkach bankowych Spółdzielni w dniu 22.02.2023 r.

Ponadto Zarząd rozpatrywał indywidualne sprawy członków Spółdzielni oraz osób niebędących członkami. Podjęte decyzje zawierają dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Protokół nr 8 Protokół nr 10