Menu Zamknij
Decyzje i uchwały Organów Spółdzielni

Protokół nr 10

z posiedzenia Zarządu SM KOPERNIK w Toruniu odbytego w dniu 01.03.2023 r.

 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „AZ” z dnia 01.03.2023 r. w sprawie wypowiedzenia firmie sprzątającej Halina Piast-Szlubowska umowy o świadczenie usług porządkowych w klatce schodowej przy ul. Krasińskiego 21 oraz o zawarcie umowy na sprzątanie przedmiotowej klatki z firmą Kunszt-Doradztwo Marcin Pulkowski.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 28.02.2023 r. w sprawie najmu garażu przy ul. Świętopełka 36g.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 28.02.2023 r. w sprawie prowadzenia działalności gospodarczej od 01.03.2023 r. w mieszkaniu ul. Matejki 84a/17.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 28.02.2023 r. w sprawie najmu ściany budynku przy ul. Sczanieckiego 18-24 (ściana północna).
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 01.03.2023 r. w sprawie pokrycia kosztów pozostawienia klimatyzacji w lokalu użytkowym przy ul. Szosa Chełmińska 16-22.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 01.03.2023 r. w sprawie wysokości stawek za zarządzanie i administrowanie Wspólnotami Mieszkaniowymi od 01.04.2023 r.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 01.03.2023 r. w sprawie zmiany zatwierdzonych przez Zarząd warunków spłaty kosztów przygotowania i realizacji budowy lokali mieszkalnych i użytkowych wraz z miejscami postojowymi i komórkami lokatorskimi w budynku usługowo-mieszkalnym przy ul. Grasera 8 na Osiedlu JAR od dnia 01.03.-28.04.2023 r.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 01.03.2023 r. w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu ograniczonego na prace elektryczne.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 01.03.2023 r. w sprawie zatwierdzenia specyfikacji i procedury postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy na remont dachu w budynku przy ul. Gagarina 38-42.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek z dnia 27.02.2023 r. w sprawie zatwierdzenia i podpisania nowego brzmienia pełnomocnictw udzielonych radcom prawnym.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek z dnia 01.03.2023 r. w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na zakup artykułów sportowych dla Tadeusza Ciskiego, mieszkańca Spółdzielni, reprezentującego SM „Kopernik” w zawodach sportowych
 • Zapoznano się z wykazem sprzedanych mieszkań i osób zainteresowanych kupnem w budynkach przy ul. Grasera 8, Strobanda 12c, Watzenrodego 24 – nowej inwestycji na Osiedlu JAR – stan na dzień 01.03.2023 r.
 • Zapoznano się z przygotowanymi przez Dział Spraw Członkowskich:
  • zestawieniem osób wpisanych do rejestru członków Spółdzielni w dniach 22-28.02.2023 r. w związku z nabyciem lokalu;
  • zestawieniem osób skreślonych z rejestru członków Spółdzielni w dniach 22-28.02.2023 r. w związku ze sprzedażą lokalu, darowizną lub zgonem.
 • Przyjęto do wiadomości informację o stanie środków na rachunkach bankowych Spółdzielni w dniu 01.03.2023 r.

Ponadto Zarząd rozpatrywał indywidualne sprawy członków Spółdzielni oraz osób niebędących członkami. Podjęte decyzje zawierają dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Protokół nr 9 Protokół nr 11