Menu Zamknij
Decyzje i uchwały Organów Spółdzielni

Protokół nr 12

z posiedzenia Zarządu SM KOPERNIK w Toruniu odbytego w dniu 08.03.2023 r.

 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 03.03.2023 r. w sprawie zmiany cen usług od 01.05.2023 r. dla Firmy Budowlano Konserwatorskiej Andrzej Lipiński.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 07.03.2023 r. w sprawie zwiększenia stawek za świadczone usługi dla firmy Zakład Blacharsko-Dekarski s.c. Marek Pawłowski, Andrzej Sypek.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 07.03.2023 r. w sprawie zmiany ceny rozliczania kosztów ciepła jednego urządzenia przez firmę Energos-Schlitt Sp. z o.o.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 07.03.2023 r. w sprawie lokalu użytkowego przy ul. Kościuszki 41/47 o pow. 60,33 m2.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 08.03.2023 r. w sprawie zmian wysokości zaliczek na centralne ogrzewanie od kwietnia 2023 r. dla budynków mieszkalnych z poszczególnych grup rozliczeniowych.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 08.03.2023 r. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania przetargowego na remont dachów w budynkach mieszkalnych przy ul. Szosa Chełmińska 16-22, ul. Kochanowskiego 4-4a, ul. Gałczyńskiego 40.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 08.03.2023 r. w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu ograniczonego na wymianę drzwi wejściowych do budynków na nowe stalowe ze zworą magnetyczną w budynkach ul. Matejki 5-7-9 i ul. Szosa Chełmińska 125-129.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 08.03.2023 r. w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu ograniczonego na wymianę drzwi wejściowych do korytarzy piwnic na nowe stalowe przy ul. Łąkowa 2-12, ul. Łąkowa 26-32, ul. Świętopełka 38 – hala garażowa, ul. Szosa Chełmińska 142-146a.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 08.03.2023 r. sprawie zatwierdzenia wyników postępowania przetargowego na remont konstrukcji stalowych i zadaszeń w budynkach przy ul. Chrobrego 5-7-9, ul. Bażyńskich 33-33c.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 08.03.2023 r. w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu ograniczonego na remont balkonów przy ul. Świętopełka 28B i ul. Kościuszki 11B-11.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 07.03.2023 r. w sprawie zatwierdzenia procedury postepowania przetargowego na wykonanie nowego pokrycia papą termozgrzewalną wierzchniego krycia wraz z robotami towarzyszącymi na budynkach przy ul. Łąkowej 26-32 i ul. Harcerskiej 1-1c.
 • Zapoznano się z wykazem sprzedanych mieszkań i osób zainteresowanych kupnem w budynkach przy ul. Grasera 8, Strobanda 12c, Watzenrodego 24 – nowej inwestycji na Osiedlu JAR – stan na dzień 08.03.2023 r.
 • Zapoznano się z przygotowanymi przez Dział Spraw Członkowskich:
  • zestawieniem osób wpisanych do rejestru członków Spółdzielni w dniach 01-07.03.2023 r. w związku z nabyciem lokalu;
  • zestawieniem osób skreślonych z rejestru członków Spółdzielni w dniach 01-07.03.2023 r. w związku ze sprzedażą lokalu, darowizną lub zgonem.
 • Przyjęto do wiadomości informację o stanie środków na rachunkach bankowych Spółdzielni w dniu 08.03.2023 r.
 • –>s

Ponadto Zarząd rozpatrywał indywidualne sprawy członków Spółdzielni oraz osób niebędących członkami. Podjęte decyzje zawierają dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Protokół nr 11 Protokół nr 13