Menu Zamknij
Decyzje i uchwały Organów Spółdzielni

Protokół nr 13

z posiedzenia Zarządu SM KOPERNIK w Toruniu odbytego w dniu 15.03.2023 r.

 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „AZ” z dnia 14.03.2023 r. w sprawie ujęcia w korekcie planu remontów na 2023 r. zadań dotyczących ul. Mickiewicza 52-56, ul. Bema 42a, ul. Rybaki – Kolonia A.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 14.03.2023 r. w sprawie wynagrodzenia za świadczone usługi porządkowe wg umowy nr II/AZ/GL/3/2008 dla Marka Cerafickiego – Usługi Porządkowe.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 14.03.2023 r. w sprawie usług DDD w zasobach SM Kopernik z firmą INSE-TOX Jan Stromidło.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek z dnia 15.03.2023 r. w sprawie korekty wartości mocy zamówionej dla wybranych budynków znajdujących się w zasobach SM Kopernik.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 15.03.2023 r. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania przetargowego na malowanie elewacji frontowej budynku przy ul. Mickiewicza 111.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 14.03.2023 r. w sprawie zatwierdzenia oferty firmy Z.R.B. Krzysztof Bogusławski na prace remontowe konstrukcji stalowej balkonów przy ul. Bażyńskich 33-33c.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 13.03.2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie naboru ofert na wykonanie okresowych pomiarów instalacji elektrycznej w budynkach przewidzianych planem na bieżący rok.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 13.03.2023 r. sprawie przedłużenia umowy dla 46 kart SIM wykorzystywanych do transmisji danych dla systemu monitoringu oraz transmisji danych telemetrycznych.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 14.03.2023 r. w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu ograniczonego na modernizację dźwigów osobowych ul. Sczanieckiego 14,16, ul. Kościuszki 36, ul. Chrobrego 11.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 14.03.2023 r. w sprawie zatwierdzenia oferty firmy Usługi Elektryczne R. Tęcza na przygotowanie dokumentacji projektowej instalacji fotowoltaicznej dla 92 budynków które są wymagane do otrzymania Grantu OZE za zakup, montaż, budowę, modernizację instalacji odnawialnych źródeł energii.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 15.03.2023 r. w sprawie zatwierdzenia postępowania przetargowego – wymiana wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z podejściami pod urządzenia sanitarne w budynku mieszkalnym przy ul. Popiela 11.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 15.03.2023 r. w sprawie zatwierdzenia postępowania przetargowego – wymiana wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z podejściami pod urządzenia sanitarne w budynku mieszkalnym przy ul. Popiela 14.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 15.03.2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zatwierdzenie oferty firmy Elektro-Plus R. Plebański, Wygoda 35a na rozwiązanie kolizji energetycznej przy ul. Sz. Chełmińska 53.
 • Zapoznano się z wykazem sprzedanych mieszkań i osób zainteresowanych kupnem w budynkach przy ul. Grasera 8, Strobanda 12c, Watzenrodego 24 – nowej inwestycji na Osiedlu JAR – stan na dzień 15.03.2023 r.
 • Zapoznano się z przygotowanymi przez Dział Spraw Członkowskich:
  • zestawieniem osób wpisanych do rejestru członków Spółdzielni w dniach 08-14.03.2023 r. w związku z nabyciem lokalu;
  • zestawieniem osób skreślonych z rejestru członków Spółdzielni w dniach 08-14.03.2023 r. w związku ze sprzedażą lokalu, darowizną lub zgonem.
 • Przyjęto do wiadomości informację o stanie środków na rachunkach bankowych Spółdzielni w dniu 15.03.2023 r.

Ponadto Zarząd rozpatrywał indywidualne sprawy członków Spółdzielni oraz osób niebędących członkami. Podjęte decyzje zawierają dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Protokół nr 12 Protokół nr 14