Menu Zamknij
Decyzje i uchwały Organów Spółdzielni

Protokół nr 14

z posiedzenia Zarządu SM KOPERNIK w Toruniu odbytego w dniu 22.03.2023 r.

 • 1/ Informacja dla Zarząd o przeprowadzonej ankiecie w zakresie wynajmu miejsc parkingowych przy ul. Mickiewicza 64 w Toruniu.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „AZ” z dnia 22.03.2023 r. w sprawie zwiększenia stawek za wykonywanie usług porządkowych na klatkach schodowych w budynkach wielorodzinnych ul. Kujota6, Rybaki 38, Krasińskiego 19 i 101.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 17.03.2023 r. w sprawie wynajmu lokalu przy ul. Kościuszki 41/47 o pow. 228 m2 w Toruniu przez Studio Jogi Anna Wilk.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 23.03.2023 r. w sprawie wynajmu lokalu użytkowego przy ul. Szosa Chełmińska 16-22 o pow. użytkowej 88,82 m2 w Toruniu przez SYNEVO Sp. z o.o.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 23.03.2023 r. w sprawie zmiany wynagrodzenia za świadczone usługi porządkowe wg umowy nr II/AZ/GL/3/2008 przez firmę Usługi Porządkowe – Marek Ceraficki.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 21.03.2023 r. w sprawie zatwierdzenia procedury postępowania przetargowego na malowanie klatek schodowych przy ul. Gagarina 120-126 w Toruniu.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 22.03.2023 r. w sprawie zatwierdzenia dodatkowych prac związanych z płukaniem i czyszczeniem kanalizacji przy ul. Chrobrego 19 przez Firmę Grupa Budowlana Senkowscy Sp. z o.o. ul. Świętopełka 28 w Toruniu.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „FK” z dnia 21.03.2023 r. w sprawie uznania mieszkańców przy ul. Krasińskiego 21/23 w Toruniu częścią opłaty za sprzątanie klatki schodowej w lutym 2023r.
 • Zapoznano się z wykazem sprzedanych mieszkań i osób zainteresowanych kupnem w budynkach przy ul. Grasera 8, Strobanda 12c, Watzenrodego 24 – nowej inwestycji na Osiedlu JAR – stan na dzień 22.03.2023 r.
 • Zapoznano się z przygotowanymi przez Dział Spraw Członkowskich:
  • zestawieniem osób wpisanych do rejestru członków Spółdzielni w dniach 15-21.03.2023 r. w związku z nabyciem lokalu;
  • zestawieniem osób skreślonych z rejestru członków Spółdzielni w dniach 15-21.03.2023 r. w związku ze sprzedażą lokalu, darowizną lub zgonem.
 • Przyjęto do wiadomości informację o stanie środków na rachunkach bankowych Spółdzielni w dniu 22.03.2023 r.

Ponadto Zarząd rozpatrywał indywidualne sprawy członków Spółdzielni oraz osób niebędących członkami. Podjęte decyzje zawierają dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Protokół nr 13 Protokół nr 15