Menu Zamknij
Decyzje i uchwały Organów Spółdzielni

Protokół nr 15

z posiedzenia Zarządu SM KOPERNIK w Toruniu odbytego w dniu 24.03.2023 r.

  • Zatwierdzono specyfikację i procedurę postępowania przetargowego na wykonanie Świadectw Charakterystyki Energetycznej Budynków.

Ponadto Zarząd rozpatrywał indywidualne sprawy członków Spółdzielni oraz osób niebędących członkami. Podjęte decyzje zawierają dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Protokół nr 14 Protokół nr 16