Menu Zamknij
Decyzje i uchwały Organów Spółdzielni

Protokół nr 16

z posiedzenia Zarządu SM KOPERNIK w Toruniu odbytego w dniu 29.03.2023 r.

 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 28.03.2023 r. w sprawie skrócenia umowy najmu lokalu użytkowego przy ul. Kościuszki 41/47 o pow. 228 m2.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 28.03.2023 r. w sprawie stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 29.03.2023 r. w sprawie przedłużenia umowy z firmą Gronkowska Wiesława WAGRO Pracownia Projektowa.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 29.03.2023 r. w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu na wykonanie robót remontowych – wymiana wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku mieszkalnym przy ul. Popiela 14 w Toruniu przez firmę REBUD Sp. z o.o.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 29.03.2023 r. w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu na wykonanie robót remontowych – wymiana wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku mieszkalnym przy ul. Popiela 11 w Toruniu przez firmę WARBUD s.c.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 29.03.2023 r. w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu na remont dachu w budynku mieszkalnym przy ul. Gagarina 38-42 w Toruniu przez firmę ANBUD Andrzej.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 29.03.2023 r. w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu na wymianę balustrad balkonowych na dwóch pionach balkonowych w budynku przy ul. Bydgoskiej 86-88a w Toruniu przez firmę Kopernik Nieruchomości.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 29.03.2023 r. w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu na wykonanie nowego pokrycia dachów papą termozgrzewalną wierzchniego krycia z robotami towarzyszącymi w budynku przy ul. Łąkowej 26-32 i ul. Harcerskiej 1-c w Toruniu i pawilonie SM Kopernik przez firmę NOVAPOL sp. z o.o.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 29.03.2023 r. w sprawie wykonania remontu dachu budynku wraz z naprawą kominów przy ul. Szosa Chełmińska 140e w Toruniu przez firmę Proof-Tech sp. z o.o.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 29.03.2023 r. w sprawie zatwierdzenia wyników naboru ofert na wykonanie 5-letnich okresowych badań instalacji elektrycznych w budynkach przewidzianych planem na bieżący rok przez firmę Usługi Elektryczne Ryszard Tęcza.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 28.03.2023 r. w sprawie zmiany zatwierdzonych w dniu 01.02.2023r. (obowiązujących do 31.03.2023r.) przez Zarząd warunków spłaty kosztów przygotowania i realizacji budowy lokali mieszkalnych wraz z miejscami postojowymi i komórkami lokatorskimi w budynku przy ul. Strobanda 12c i ul. Watzenrodego 24 na Osiedlu JAR.
 • Zapoznano się z wykazem sprzedanych mieszkań i osób zainteresowanych kupnem w budynkach przy ul. Grasera 8, Strobanda 12c, Watzenrodego 24 – nowej inwestycji na Osiedlu JAR – stan na dzień 29.03.2023 r.
 • Zapoznano się z przygotowanymi przez Dział Spraw Członkowskich:
  • zestawieniem osób wpisanych do rejestru członków Spółdzielni w dniach 22-28.03.2023 r. w związku z nabyciem lokalu;
  • zestawieniem osób skreślonych z rejestru członków Spółdzielni w dniach 22-28.03.2023 r. w związku ze sprzedażą lokalu, darowizną lub zgonem.
 • Przyjęto do wiadomości informację o stanie środków na rachunkach bankowych Spółdzielni w dniu 29.03.2023 r.

Ponadto Zarząd rozpatrywał indywidualne sprawy członków Spółdzielni oraz osób niebędących członkami. Podjęte decyzje zawierają dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Protokół nr 15 Protokół nr 17