Menu Zamknij
Decyzje i uchwały Organów Spółdzielni

Protokół nr 17

z posiedzenia Zarządu SM KOPERNIK w Toruniu odbytego w dniu 05.04.2023 r.

 • 1/Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 28.03.2023 r. w sprawie kosztów i wpływów za dostawę zimnej wody i odprowadzania ścieków za rok 2022.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 04.04.2023 r. w sprawie wzrostu cen za usługi konserwacji i utrzymania zieleni w zasobach osiedla „Zachód” dla firmy Usługi Agrotechniczne GARDEN Andrzej Jasieniecki.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 04.04.2023 r. w sprawie wzrostu cen za świadczone usługi zespolone oraz usługi porządkowe dla firmy Usługi Agrotechniczne GARDEN Andrzej Jasieniecki.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 04.04.2023 r. w sprawie zmiany stawek za najem (tzw. eksploatacyjnych) lokali użytkowych Spółdzielni.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 05.04.2023 r. w sprawie zatwierdzenia procedury postępowania przetargowego na wykonanie nowego pokrycia papą termozgrzewalną wierzchniego krycia wraz z robotami towarzyszącymi na budynku przy ul. Łąkowa 1-11 w Toruniu.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 04.04.2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie przetargu na wymianę instalacji elektrycznej – ul. Kaliskiego 7-7b, montaż instalacji PV – ul. Kaliskiego 1-1c, 7-7b, uporządkowanie instalacji wraz z wymianą szafek elektrycznych/gazowych – ul. Krasińskiego 94-94a w Toruniu.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 04.04.2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na montaż systemu przeciwpożarowego (PWP) w budynkach przy ul. Bema 18, 20, 22, 24 przez firmę Usługi Elektryczne R. Tęcza.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 05.04.2023 r. w sprawie zatwierdzenia postępowania przetargowego na wymianę instalacji wodociągowej w budynku mieszkalnym przy ul. Sczanieckiego 10-16 (klatki 14-16) w Toruniu.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 05.04.2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie naboru ofert w trybie zapytania o cenę na odgrzybianie, renowację tynków i powłoki malarskiej szczytów północnych budynków przy ul. Sczanieckiego 8-8d, i ul. Sucharskiego 10-10d w Toruniu.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek z dnia 05.04.2023 r. w sprawie wykonanie Świadectw Charakterystyki Energetycznej Budynków.
 • Zapoznano się z wykazem sprzedanych mieszkań i osób zainteresowanych kupnem w budynkach przy ul. Grasera 8, Strobanda 12c, Watzenrodego 24 – nowej inwestycji na Osiedlu JAR – stan na dzień 05.04.2023 r.
 • Zapoznano się z przygotowanymi przez Dział Spraw Członkowskich:
  • zestawieniem osób wpisanych do rejestru członków Spółdzielni w dniach 29.03.-04.04.2023 r. w związku z nabyciem lokalu;
  • zestawieniem osób skreślonych z rejestru członków Spółdzielni w dniach 29.03.-04.04.2023 r. w związku ze sprzedażą lokalu, darowizną lub zgonem.
 • Przyjęto do wiadomości informację o stanie środków na rachunkach bankowych Spółdzielni w dniu 05.04.2023 r.

Ponadto Zarząd rozpatrywał indywidualne sprawy członków Spółdzielni oraz osób niebędących członkami. Podjęte decyzje zawierają dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Protokół nr 16 Protokół nr 18