Menu Zamknij
Decyzje i uchwały Organów Spółdzielni

Protokół nr 18

z posiedzenia Zarządu SM KOPERNIK w Toruniu odbytego w dniu 12.04.2023 r.

 • 1/Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „M” z dnia 12.04.2023 r. w sprawie zgody na wymianę uszkodzonych elementów systemu monitoringu.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 11.04.2023 r. w sprawie dzierżawy terenu przy ul. Świętopełka 15/23 z przeznaczeniem na korty tenisowe.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 11.04.2023 r. w sprawie lokalu użytkowego przy ul. Kościuszki 41/47 o pow. 211,58 m2.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 12.04.2023 r. w sprawie zaliczek na pokrycie kosztów gazu w 28 budynkach mieszkalnych ze zbiorczym gazomierzem od 01.05.2023 r.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 12.04.2023 r. w sprawie zatwierdzenia procedury postępowania przetargowego na wykonanie nowego pokrycia papą termozgrzewalną wierzchniego krycia wraz z robotami towarzyszącymi na budynku przy ul. Świętopełka 32-32e w Toruniu.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 12.04.2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie przetargu na wykonanie docieplenia ściany szczytowej zachodniej przy ul. Hurynowicz 7e w Toruniu.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 12.04.2023 r. w sprawie zatwierdzenia oferty firmy Centrum Rozwoju Kapitału sp. z o.o. ul. Tuchołkowej 1/27,
  85-792 Bydgoszcz na przygotowanie wniosków o przyznanie oraz wypłatę dotacji w ramach prowadzonego programu Termo.
 • Zapoznano się z wykazem sprzedanych mieszkań i osób zainteresowanych kupnem w budynkach przy ul. Grasera 8, Strobanda 12c, Watzenrodego 24 – nowej inwestycji na Osiedlu JAR – stan na dzień 12.04.2023 r.
 • Zapoznano się z przygotowanymi przez Dział Spraw Członkowskich:
  • zestawieniem osób wpisanych do rejestru członków Spółdzielni w dniach 05-11.04.2023 r. w związku z nabyciem lokalu;
  • zestawieniem osób skreślonych z rejestru członków Spółdzielni w dniach 05-11.04.2023 r. w związku ze sprzedażą lokalu, darowizną lub zgonem.
 • Przyjęto do wiadomości informację o stanie środków na rachunkach bankowych Spółdzielni w dniu 12.04.2023 r.

Ponadto Zarząd rozpatrywał indywidualne sprawy członków Spółdzielni oraz osób niebędących członkami. Podjęte decyzje zawierają dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Protokół nr 17 Protokół nr 19