Menu Zamknij
Decyzje i uchwały Organów Spółdzielni

Protokół nr 19

z posiedzenia Zarządu SM KOPERNIK w Toruniu odbytego w dniu 19.04.2023 r.

 • 1/Podjęto decyzję o zawarciu umowy najmu lokalu użytkowego o powirzchni 29,00 m² w pawilonie przy ul. Świętopełka 26 z przeznaczeniem na gabinet stomatologiczny.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 18.04.2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sezonową sprzedaż truskawek na terenie Spółdzielni przy ul. Legionów 216f w okresie od 20 maja do 10 lipca 2023 .
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 17.04.2023 r. w sprawie zwiększenia wynagrodzenia za świadczone usługi porządkowe dla firmy Usługi Porządkowe Wojciech Zwierzychowski.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 18.04.2023 r. w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego na remont i malowanie czterech klatek schodowych w budynku przy ul. Gagarina 120-126 w Toruniu.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 19.04.2023 r. w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu na prace elektryczne przy ul. Kaliskiego 7-7b, 1-1c przez firmę El-Net P.Wierzchowski ul. Bolta 34/22 w Toruniu, a przy ul. Krasińskiego 94-94a przez firmę R.Tęcza ul. Lelewela 16b w Toruniu.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 18.04.2023 r. w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu dla firmy Grupa Budowlana Senkowscy Sp. z o.o. ul. Świętopełka 28 87-100 Toruń jako wykonawcę robót – wymiana instalacji wodociągowej w budynku mieszkalnym przy ul. Sczanieckiego 10-16 (kl. 14 i 16) w Toruniu.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 18.04.2023 r. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania przetargowego na wykonanie prac remontowych na szczytach północnych budynków przy ul. Sucharskiego 8-8d i 10—10d w Toruniu dla firmy Anbud Andrzej Tamoń.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 18.04.2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie przetargu oraz zatwierdzenie specyfikacji na wykonanie docieplenia ściany szczytowej wschodniej budynku przy ul Rusa 18-20 w Toruniu.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 18.04.2023 r. w sprawie zatwierdzenie specyfikacji i procedury postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych związanych z dociepleniem szczytu północnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Gagarina 18-32 w Toruniu.
 • Zapoznano się z wykazem sprzedanych mieszkań i osób zainteresowanych kupnem w budynkach przy ul. Grasera 8, Strobanda 12c, Watzenrodego 24 – nowej inwestycji na Osiedlu JAR – stan na dzień 19.04.2023 r.
 • Zapoznano się z przygotowanymi przez Dział Spraw Członkowskich:
  • zestawieniem osób wpisanych do rejestru członków Spółdzielni w dniach 12-18.04.2023 r. w związku z nabyciem lokalu;
  • zestawieniem osób skreślonych z rejestru członków Spółdzielni w dniach 12-18.04.2023 r. w związku ze sprzedażą lokalu, darowizną lub zgonem.
 • Przyjęto do wiadomości informację o stanie środków na rachunkach bankowych Spółdzielni w dniu 19.04.2023 r.

Ponadto Zarząd rozpatrywał indywidualne sprawy członków Spółdzielni oraz osób niebędących członkami. Podjęte decyzje zawierają dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Protokół nr 18 Protokół nr 20