Menu Zamknij
Decyzje i uchwały Organów Spółdzielni

Protokół nr 20

z posiedzenia Zarządu SM KOPERNIK w Toruniu odbytego w dniu 26.04.2023 r.

 • 1/Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 25.04.2023 r. w sprawie lokalu użytkowego przy ul. Kościuszki 41/47 o pow. 225 m2 (parter).
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 25.04.2023 r. w sprawie lokalu użytkowego przy ul. Kościuszki 41/47 o pow. 100 m2 ( I piętro).
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 26.04.2023 r. w sprawie zlecenia wykonania orzeczenia technicznego dotyczącego zarysowań i pęknięć występujących na poddaszu i klatce schodowej budynku przy ul. Legionów 218i w Toruniu wraz z proponowana metodą naprawy.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 25.04.2023 r. w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu na wykonanie nowego pokrycia dachu papą termozgrzewalną wierzchniego krycia wraz z robotami towarzyszącymi przy ul Łąkowej 1-11 w Toruniu.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 26.04.2023 r. w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu na wykonanie Świadectw Charakterystyki Energetycznej dla budynków.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „Z” z dnia 25.04.2023 r. w sprawie podwyższenia wynagrodzenia dla Kancelarii Radcy Prawnego Marzenny Żabskiej.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek z dnia 26.04.2023 r. w sprawie zatwierdzenia protokołu likwidacyjnego nr 1/2023.
 • Zapoznano się z wykazem sprzedanych mieszkań i osób zainteresowanych kupnem w budynkach przy ul. Grasera 8, Strobanda 12c, Watzenrodego 24 – nowej inwestycji na Osiedlu JAR – stan na dzień 26.04.2023 r.
 • Zapoznano się z przygotowanymi przez Dział Spraw Członkowskich:
  • zestawieniem osób wpisanych do rejestru członków Spółdzielni w dniach 19-25.04.2023 r. w związku z nabyciem lokalu;
  • zestawieniem osób skreślonych z rejestru członków Spółdzielni w dniach 19-25.04.2023 r. w związku ze sprzedażą lokalu, darowizną lub zgonem.
 • Przyjęto do wiadomości informację o stanie środków na rachunkach bankowych Spółdzielni w dniu 26.04.2023 r.

Ponadto Zarząd rozpatrywał indywidualne sprawy członków Spółdzielni oraz osób niebędących członkami. Podjęte decyzje zawierają dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Protokół nr 19 Protokół nr 21