Menu Zamknij
Decyzje i uchwały Organów Spółdzielni

Protokół nr 21

z posiedzenia Zarządu SM KOPERNIK w Toruniu odbytego w dniu 10.05.2023 r.

 • 1/ Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 09.05.2023 r. w sprawie wyłączenia ogrzewania w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w SM Kopernik oraz zarządzanych przez Spółdzielnię Wspólnotach Mieszkaniowych.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 09.05.2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę stawki za najem za lokale użytkowe w pawilonie przy ul. Bema 20a firmie Paluszek M i P Piotr Paluch Sp. K.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 08.05.2023 r. w sprawie zmiany stawki eksploatacyjnej za najem lokalu użytkowego przy ul. Kościuszki 41/47 w Toruniu firmie POLAND-WORK Sp. z o.o.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 08.05.2023 r. w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu użytkowego przy ul. Kościuszki 41/47 oraz zmiany warunków finansowych firmie Jeromino Martins Polska SA.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 08.05.2023 r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy terenu na lokalizację 24 pojemników przeznaczonych do zbiórki odzieży używanej Firmie Handlowej TESSO Sp. j.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 05.05.2023 r. w sprawie rozłożenia na raty pozostałej do zapłaty kwoty z tytułu najmu lokalu użytkowego przy ul. Kościuszki 41/47 firmie Agaty Polanowskiej English House.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 08.05.2023 r. w sprawie podwyższenia wynagrodzenia za świadczone usługi w zakresie bieżącej konserwacji i utrzymania terenów zieleni nieruchomości przy ul. Kochanowskiego 27-27a przez firmę CISTOR Przedsiębiorstwo Społeczne Sp. z o.o.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 10.05.2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania przetargowego na wykonanie instalacji fotowoltaicznych na 81 budynkach będących w zasobach Spółdzielni.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 10.05.2023 r. w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu na wykonanie nowego pokrycia dachów papą termozgrzewalną wierzchniego krycia wraz z robotami towarzyszącymi w budynkach przy ul. Świętopełka 32-32e przez firmę F.B.U. Novapol.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 10.05.2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie robót dodatkowych w zakresie prac remontowych jednego pionu balkonowego w budynku mieszkalnym przy ul. Matejki 84b w Toruniu przez firmę Zakład Remontowo-Budowlany Bogusławski Krzysztof.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 10.05.2023 r. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania przetargowego na wykonanie docieplenia metodą lekką mokrą elewacji szczytowej, zachodniej budynku przy ul. Hurynowicz 7e W Toruniu przez firmę ANBUD Andrzej Tamoń.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 10.05.2023 r. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania przetargowego na wykonanie docieplenia metodą lekką elewacji szczytowej, wschodniej w budynku mieszkalnym przy ul. Rusa 18-20 w Toruniu przez Firmę Budowlano-Usługową DEMSKI Jacek Demski.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 09.05.2023 r. w sprawie zatwierdzenie oferty firmy Zakład Obsługi Budownictwa INBUD Halina Mosakowska ul. Jarzębinowa 14, 887-100 Toruń na opracowanie świadectw energetycznych trzech budynków i mieszkań w budynkach S1 przy ul. Grasera 8, S2 przy ul. Strobanda 12c i S3 przy ul. Wazenrodego 24 na Osiedlu Jar w Toruniu.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 10.05.2023 r. w sprawie zatwierdzenia oferty firmy ZURB WARBUD s.c. ul. Polna 34/38, 87-100 Toruń na wykonanie odwodnienia terenu przed projektowanymi wiatrołapami przed budynkiem mieszkalnym przy ul. Odrodzenia 7-9.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „Z” z dnia 02.05.2023 r. w sprawie godzin pracy biur Spółdzielni w dniu 30.05.2023 r. ( wtorek).
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „S” z dnia 10.05.2023 r. w sprawie wynajęcia boiska sportowego przez Toruńska Akademię Futsalu.
 • Decyzja Zarządu z dnia 17.04.2023 r. w sprawie dokonania rozliczeń wzajemnych wierzytelności Spółdzielni i Capital Investment Systemy Opomiarowania Sp. z o.o.
 • Zapoznano się z wykazem sprzedanych mieszkań i osób zainteresowanych kupnem w budynkach przy ul. Grasera 8, Strobanda 12c, Watzenrodego 24 – nowej inwestycji na Osiedlu JAR – stan na dzień 10.05.2023 r.
 • Zapoznano się z przygotowanymi przez Dział Spraw Członkowskich:
  • zestawieniem osób wpisanych do rejestru członków Spółdzielni w dniach 26.04.-09.05.2023 r. w związku z nabyciem lokalu;
  • zestawieniem osób skreślonych z rejestru członków Spółdzielni w dniach 26.04.-09.05.2023 r. w związku ze sprzedażą lokalu, darowizną lub zgonem.
 • Przyjęto do wiadomości informację o stanie środków na rachunkach bankowych Spółdzielni w dniu 10.05.2023 r.

Ponadto Zarząd rozpatrywał indywidualne sprawy członków Spółdzielni oraz osób niebędących członkami. Podjęte decyzje zawierają dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Protokół nr 20 Protokół nr 22