Menu Zamknij
Decyzje i uchwały Organów Spółdzielni

Protokół nr 23

z posiedzenia Zarządu SM KOPERNIK w Toruniu odbytego w dniu 17.05.2023 r.

 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „AW” z dnia 27.04.2023 r. w sprawie ujęcia w korekcie planu remontów na rok 2023 zadań dot. nieruchomości 1010, 1004, 1006.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „AT” z dnia 17.05.2023 r. w sprawie rewitalizacji boiska koszykówki – budżet obywatelski.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek z dnia 11.05.2023 r. w sprawie planowanych kosztów organizowanych półkolonii letnich w 2023 r. oraz odpłatności uczestników półkolonii.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek z dnia 11.05.2023 r. w sprawie zatwierdzenia programu półkolonii letnich w roku 2023.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 17.05.2023 r. w sprawie akceptacji i przedłożenia na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej i Radzie Nadzorczej informacji z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej Kopernik za I kwartał 2023 r.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 15.05.2023 r. w sprawie zmiany stawki za najem , za lokal użytkowy w pawilonie przy ul. Kościuszki 41/47 z firmą SOKOŁÓW-NET Sp. z o.o.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 16.05.2023 r. w sprawie zmiany stawki za najem lokalu użytkowego przy ul. Kościuszki 41/47 w Toruniu firmie Jeromino Martins Polska S.A.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 15.05.2023 r. w sprawie wynagrodzenia za świadczone usługi porządkowe wg umowy nr II/AW/GL/7a/2019 z dnia 31.05.2019 r.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 17.05.2023 r. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania przetargowego na docieplenie szczytu północnego budynku przy ul. Gagarina 18-32 w Toruniu przez firmę Zakład Remontowo – Budowlany Krzysztof Bogusławski.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek z dnia 17.05.2023 r. w sprawie ufundowania Tarczy Brackiej o nazwie „Tarcza Spółdzielni Mieszkaniowej Kopernik” w zawodach strzeleckich organizowanych przez Kurkowe Bractwo Strzeleckie.
 • Zapoznano się z wykazem sprzedanych mieszkań i osób zainteresowanych kupnem w budynkach przy ul. Grasera 8, Strobanda 12c, Watzenrodego 24 – nowej inwestycji na Osiedlu JAR – stan na dzień 17.05.2023 r.
 • Zapoznano się z przygotowanymi przez Dział Spraw Członkowskich:
  • zestawieniem osób wpisanych do rejestru członków Spółdzielni w dniach 10-16.05.2023 r. w związku z nabyciem lokalu;
  • zestawieniem osób skreślonych z rejestru członków Spółdzielni w dniach 10-16.05.2023 r. w związku ze sprzedażą lokalu, darowizną lub zgonem.
 • Przyjęto do wiadomości informację o stanie środków na rachunkach bankowych Spółdzielni w dniu 17.05.2023 r.

Ponadto Zarząd rozpatrywał indywidualne sprawy członków Spółdzielni oraz osób niebędących członkami. Podjęte decyzje zawierają dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Protokół nr 22 Protokół nr 24