Menu Zamknij
Decyzje i uchwały Organów Spółdzielni

Protokół nr 24

z posiedzenia Zarządu SM KOPERNIK w Toruniu odbytego w dniu 24.05.2023 r.

 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „AW” z dnia 16.05.2023 r. w sprawie ujęcia w korekcie planu remontów na rok 2023 zadań dot. nieruchomości 1012 przy ul. Świętopełka 20-20c, 22-22c, 24-24c i nieruchomości 1009 przy ul. Sczanieckiego 2-8, 10-16.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „AT” z dnia 24.05.2023 r. w sprawie zmiany firmy w zakresie usług porządkowych przy ul. Szosa Chełmińska 125-129A na firmę PRO Usługi Sławomir Lisewski.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 23.05.2023 r. w sprawie zwiększenia opłaty na najem miejsc postojowych w budynkach przy ul. Harcerska 1d.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 16.05.2023 r. w sprawie zmiany opłaty za garaże piętrowe przy ul. Świętopełka 36g.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 24.05.2023 r. w sprawie zatwierdzenia oferty firmy Art. Garden Lewandowscy na wykonanie zagospodarowania terenów zielonych przy trzech nowo powstających budynkach na osiedlu Jar.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „OR” z dnia 23.05.2023 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu działania Komisji Likwidacyjnej oraz Komisji Likwidacji Fizycznej SM Kopernik w Toruniu.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „OR” z dnia 19.05.2023 r. w sprawie opłacenia składki członkowskiej na 12 m-cy z tytułu przynależności do Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „OR” z dnia 18.05.2023 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Likwidacji Fizycznej SM Kopernik.
 • Zapoznano się z wykazem sprzedanych mieszkań i osób zainteresowanych kupnem w budynkach przy ul. Grasera 8, Strobanda 12c, Watzenrodego 24 – nowej inwestycji na Osiedlu JAR – stan na dzień 24.05.2023 r.
 • Zapoznano się z przygotowanymi przez Dział Spraw Członkowskich:
  • zestawieniem osób wpisanych do rejestru członków Spółdzielni w dniach 17-23.05.2023 r. w związku z nabyciem lokalu;
  • zestawieniem osób skreślonych z rejestru członków Spółdzielni w dniach 17-23.05.2023 r. w związku ze sprzedażą lokalu, darowizną lub zgonem.
 • Przyjęto do wiadomości informację o stanie środków na rachunkach bankowych Spółdzielni w dniu 24.05.2023 r.

Ponadto Zarząd rozpatrywał indywidualne sprawy członków Spółdzielni oraz osób niebędących członkami. Podjęte decyzje zawierają dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Protokół nr 23 Protokół nr 25