Menu Zamknij
Decyzje i uchwały Organów Spółdzielni

Protokół nr 25

z posiedzenia Zarządu SM KOPERNIK w Toruniu odbytego w dniu 31.05.2023 r.

 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 29.05.2023 r. w sprawie zatwierdzenia zasad najmu lokali użytkowych oraz garaży i miejsc postojowych w halach garażowych w zasobach SM Kopernik w Toruniu.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 31.05.2023 r. w sprawie utrzymania gotowości w zakresie bieżącej konserwacji instalacji gazowych w budynkach w zasobach ADM Osiedla „Zachód” z firmą Grupa Budowlana Senkowscy Sp, z o.o. ul. Świętopełka 28 w Toruniu.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 31.05.2023 r. w sprawie akceptacji przygotowanych materiałów dotyczących grupy rozliczeniowej za okres od 05.2022 r. do 04.2023 r. oraz przekazania ich do firmy rozliczeniowej.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 30.05.2023 r. w sprawie zatwierdzenia ofert firm na wykonanie wymiany uszkodzonych zaworów przy ciepłomierzach w budynkach ul. Długa 41-45, ul. Mohna 34-36, ul. Łąkowa 34-34e.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 30.05.2023 r. w sprawie przesunięcia terminu końcowego robót firmie „Am-bud” Justyna Frejlichowska polegających na wyminie drzwi wejściowych za zwora magnetyczną na dwóch budynkach.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 30.05.2023 r. w sprawie zatwierdzenia procedury postępowania przetargowego na wykonanie garażu 9-cio stanowiskowego wraz z wbudowanym śmietnikiem i elementami urządzenia terenu przy ul. Czecha 20a w Toruniu.
 • Zapoznano się z wykazem sprzedanych mieszkań i osób zainteresowanych kupnem w budynkach przy ul. Grasera 8, Strobanda 12c, Watzenrodego 24 – nowej inwestycji na Osiedlu JAR – stan na dzień 31.05.2023 r.
 • Zapoznano się z przygotowanymi przez Dział Spraw Członkowskich:
  • zestawieniem osób wpisanych do rejestru członków Spółdzielni w dniach 24-30.05.2023 r. w związku z nabyciem lokalu;
  • zestawieniem osób skreślonych z rejestru członków Spółdzielni w dniach 24-30.05.2023 r. w związku ze sprzedażą lokalu, darowizną lub zgonem.
 • Przyjęto do wiadomości informację o stanie środków na rachunkach bankowych Spółdzielni w dniu 31.05.2023 r.

Ponadto Zarząd rozpatrywał indywidualne sprawy członków Spółdzielni oraz osób niebędących członkami. Podjęte decyzje zawierają dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Protokół nr 24 Protokół nr 26