Menu Zamknij
Decyzje i uchwały Organów Spółdzielni

Protokół nr 26

z posiedzenia Zarządu SM KOPERNIK w Toruniu odbytego w dniu 07.06.2023 r.

 • .
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „AZ” z dnia 31.05.2023 r. w sprawie sprzątania klatek schodowych przez firmę Clean Solutions Sp. z o.o. w zasobach Osiedla Zachód.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 07.06.2023 r. w sprawie lokalu użytkowego przy ul. Kochanowskiego 19-21 – Żłobek „Przystanek Bobaska” Monika Walczak.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 06.06.2023 r. w sprawie opłaty za dzierżawę terenu pod pawilony o charakterze tymczasowym.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 07.06.2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie robót dodatkowych przy realizacji remontu balkonów budynku przy ul. Kościuszki 11b-11e w Toruniu.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 06.06.2023 r. w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu na wykonanie instalacji fotowoltaicznych dla 80 budynków w zasobach SM Kopernik – firma El-Net Piotr Wierzchowski.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 07.06.2023 r. w sprawie zlecenia wykonania opinii technicznej, dotyczącej zabudowy części klatki schodowej w budynku przy ul. Harcerskiej 1d w Toruniu.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 07.06.2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie robót dodatkowych przy realizacji budowy parkingu wraz z drogami dojazdowymi i odwodnieniem przy ul. Szosa Chełmińska 53 w Toruniu.
 • Decyzja Zarządu z dnia 07.06.2023 r. w sprawie zamknięcia biur Spółdzielni Mieszkaniowej Kopernik w dniu 09.06.2023 r. (piątek).
 • Zapoznano się z wykazem sprzedanych mieszkań i osób zainteresowanych kupnem w budynkach przy ul. Grasera 8, Strobanda 12c, Watzenrodego 24 – nowej inwestycji na Osiedlu JAR – stan na dzień 07.06.2023 r.
 • Zapoznano się z przygotowanymi przez Dział Spraw Członkowskich:
  • zestawieniem osób wpisanych do rejestru członków Spółdzielni w dniach 31.05.-06.06.2023 r. w związku z nabyciem lokalu;
  • zestawieniem osób skreślonych z rejestru członków Spółdzielni w dniach 31.05.-06.06.2023 r. w związku ze sprzedażą lokalu, darowizną lub zgonem.
 • Przyjęto do wiadomości informację o stanie środków na rachunkach bankowych Spółdzielni w dniu 07.06.2023 r.

Ponadto Zarząd rozpatrywał indywidualne sprawy członków Spółdzielni oraz osób niebędących członkami. Podjęte decyzje zawierają dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Protokół nr 25 Protokół nr 27