Menu Zamknij
Decyzje i uchwały Organów Spółdzielni

Protokół nr 27

z posiedzenia Zarządu SM KOPERNIK w Toruniu odbytego w dniu 15.06.2023 r.

 • Zarząd zapoznał się z wykonaniem uchwał po zebraniach we Wspólnotach Mieszkaniowych z osiedli: „Tysiąclecie”, „Zachód”, i „Wschód”.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 14.06.2023 r. w sprawie lokalu użytkowego przy ul. Matejki 94/96 – Gabinet Fizjoterapii ReMedical w sprawie zakończenia umowy najmu.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 13.06.2023 r. w sprawie obniżenia opłaty za najem dwóch lokali użytkowych przy ul. Kościuszki 34 i ul. Chrobrego 1 od Żabka Polska S.A.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 15.06.2023 r. w sprawie oferty cenowej ENERGA-OBRÓT SA na okres od 01.01.do 31.12.2024 r.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 15.06.2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zlecenie z wolnej ręki firmie projektowej Kolektywstudio z Torunia wykonanie dokumentacji projektowej na wymianę drewnianych przedsionków wejściowych do budynku przy ul. Słowackiego 27-31 w Toruniu.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 14.06.2023 r. w sprawie zatwierdzenia oferty firmy GB Senkowscy Sp.z o.o. ul. Świętopełka 28 w Toruniu na wykonanie robót ujętych w planie remontów na 2023 rok – wymiana zaworów podpionowych instalacji centralnego ogrzewania piwnic w 2-ch budynkach przy ul. Batorego 9 i 11 w Toruniu.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 14.06.2023 r. w sprawie wykonania dodatkowych prac ujawnionych przy prowadzonych robotach związanych z likwidacją nieszczelności w instalacji gazowej w budynkach przy ul. Sucharskiego 8-8D w Toruniu.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 15.06.2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na remont lokalu użytkowego (pomieszczenie joga) przy ul. Kościuszki 41/47 w Toruniu przez firmę Zakład Wielobranżowo – Remontowo – Budowlany Zbigniew Markiewicz.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „AW” z dnia 12.06.2023 r. w sprawie ujęcia w korekcie kosztów napraw ogólnych na rok 2023 zadań przy ul. Sczanieckiego 18-24 i ul. Sczanieckiego 30-32 w Toruniu.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek z dnia 13.06.2023 r. w sprawie oferty SoftHard S.A. w sprawie ZSI Papirus SQL – definiowanie częstotliwości wysyłania wiadomości.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek z dnia 13.06.2023 r. w sprawie oferty SoftHard S.A. w sprawie ZSI Papirus SQL – instalacja, konfigurowanie oprogramowania oraz szkolenie.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek z dnia 13.06.2023 r. w sprawie oferty SoftHard S.A. w sprawie ZSI Papirus SQL – zapis standardowych raportów Czynsz-Media.
 • Zapoznano się z wykazem sprzedanych mieszkań i osób zainteresowanych kupnem w budynkach przy ul. Grasera 8, Strobanda 12c, Watzenrodego 24 – nowej inwestycji na Osiedlu JAR – stan na dzień 15.06.2023 r.
 • Zapoznano się z przygotowanymi przez Dział Spraw Członkowskich:
  • zestawieniem osób wpisanych do rejestru członków Spółdzielni w dniach 07-14.06.2023 r. w związku z nabyciem lokalu;
  • zestawieniem osób skreślonych z rejestru członków Spółdzielni w dniach 07-14.06.2023 r. w związku ze sprzedażą lokalu, darowizną lub zgonem.
 • Przyjęto do wiadomości informację o stanie środków na rachunkach bankowych Spółdzielni w dniu 15.06.2023 r.

Ponadto Zarząd rozpatrywał indywidualne sprawy członków Spółdzielni oraz osób niebędących członkami. Podjęte decyzje zawierają dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Protokół nr 26 Protokół nr 28