Menu Zamknij
Decyzje i uchwały Organów Spółdzielni

Protokół nr 29

z posiedzenia Zarządu SM KOPERNIK w Toruniu odbytego w dniu 06.07.2023 r.

 • 1/ Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „AZ” z dnia 29.06.2023 r. w sprawie przeprowadzenia prac remontowych szczytu budynku przy ul. Mickiewicza 83 wraz z wykonaniem muralu.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „AT” z dnia 05.07.2023 r. w sprawie wykonania nowego pokrycia papą termozgrzewalna podkładowa i nawierzchniową oraz wymian i obróbka oraz montaż klinów spadkowych budynku przy ul. Mohna 34.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 05.07.2023 r. w sprawie lokalu użytkowego przy ul. Kościuszki 41/47 o pow. 211,58 m2 – DBStudio dotyczy zmniejszenia czynszu najmu w trakcie remontu lokalu.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „IT” z dnia 05.07.2023 r. w sprawie przeniesienia usług do operatora PLAY w zakresie usługi SIP Trunk, pakiet minut.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 05.07.2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zlecenie wymiany drzwi wewnętrznych w lokalu użytkowym w pawilonie Herbowa (pomieszczenie po Joga) firmie Zakład Wielobranżowy Remontowo-Budowlany Zbigniew Markiewicz.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 06.07.2023 r. w sprawie zatwierdzenia oferty firmy Instalator MARKJAN s.c. na wykonanie robót – wymiana zaworów podpionowych w budynku przy ul. Kujota 2-2a-4.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 05.07.2023 r. w sprawie zatwierdzenia oferty firmy ZURB WARBUD s.c.na wykonanie wymiany pionów wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z podejściem oraz instalacji wodnej budynku przy ul. Bydgoskiej 86-88a.
 • Zapoznano się z wykazem sprzedanych mieszkań i osób zainteresowanych kupnem w budynkach przy ul. Grasera 8, Strobanda 12c, Watzenrodego 24 – nowej inwestycji na Osiedlu JAR – stan na dzień 06.07.2023 r.
 • Zapoznano się z przygotowanymi przez Dział Spraw Członkowskich:
  • zestawieniem osób wpisanych do rejestru członków Spółdzielni w dniach 28.06.-05.07.2023 r. w związku z nabyciem lokalu;
  • zestawieniem osób skreślonych z rejestru członków Spółdzielni w dniach 28.06.-05.07.2023 r. w związku ze sprzedażą lokalu, darowizną lub zgonem.
 • Przyjęto do wiadomości informację o stanie środków na rachunkach bankowych Spółdzielni w dniu 06.07.2023 r.

Ponadto Zarząd rozpatrywał indywidualne sprawy członków Spółdzielni oraz osób niebędących członkami. Podjęte decyzje zawierają dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Protokół nr 28 Protokół nr 30