Menu Zamknij
Decyzje i uchwały Organów Spółdzielni

Protokół nr 30

z posiedzenia Zarządu SM KOPERNIK w Toruniu odbytego w dniu 12.07.2023 r.

 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 11.07.2023 r. w sprawie pisma Gabinetu Fizjoterapii ReMeDical o zwolnienie z czynszu i pozostałych opłat za lokal użytkowy.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 12.07.2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie robót odgrzybiania i malowania 6 uskoków ścian między segmentami budynków przy ul. Harcerskiej 5-5c, 7-7c i 9-9c.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 12.07.2023 r. w sprawie zatwierdzenia oferty firmy Grupa Budowlana Senkowscy Sp. z o.o. na wykonanie robót – wymiana zaworów podpionowych w wewnętrznej instalacji c.o. w budynku przy ul. Bema 40-40c.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek z dnia 11.07.2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie w serwisie internetowym otodom.pl ogłoszenia o sprzedaży dostępnych mieszkań.
 • Decyzja Zarządu na wiosek z dnia 12.07.2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację nagrania filmowego dotyczącego konkursu „Najładniej ukwiecony balkon. Nasz ogródek przydomowy” dedykowanego dla członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Kopernik”.
 • Zapoznano się z wykazem sprzedanych mieszkań i osób zainteresowanych kupnem w budynkach przy ul. Grasera 8, Strobanda 12c, Watzenrodego 24 – nowej inwestycji na Osiedlu JAR – stan na dzień 12.07.2023 r.
 • Zapoznano się z przygotowanymi przez Dział Spraw Członkowskich:
  • zestawieniem osób wpisanych do rejestru członków Spółdzielni w dniach 06-11.07.2023 r. w związku z nabyciem lokalu;
  • zestawieniem osób skreślonych z rejestru członków Spółdzielni w dniach 06-11.07.2023 r. w związku ze sprzedażą lokalu, darowizną lub zgonem.
 • Przyjęto do wiadomości informację o stanie środków na rachunkach bankowych Spółdzielni w dniu 12.07.2023 r.

Ponadto Zarząd rozpatrywał indywidualne sprawy członków Spółdzielni oraz osób niebędących członkami. Podjęte decyzje zawierają dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Protokół nr 29 Protokół nr 31