Menu Zamknij
Decyzje i uchwały Organów Spółdzielni

Protokół nr 32

z posiedzenia Zarządu SM KOPERNIK w Toruniu odbytego w dniu 26.07.2023 r.

 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 25.07.2023 r. w sprawie lokalu użytkowego przy ul. Kościuszki 41/47 o pow. 358m2 – wstępne przyjęcie oferty firmy CMD Sp. z o.o. na najem lokalu.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 26.07.2023 r. dotyczący przedłużenia terminu związania ofertą o kolejne 30 dni postępowania przetargowego pn. „Wykonanie garażu 9-stanowiskowego wraz z wbudowanym śmietnikiem i elementami terenu przy ul. Czecha 20a w Toruniu”.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „AW” z dnia 24.07.2023 r. w sprawie zwiększenia wynagrodzenia dla firmy FOCUS ART za realizację nagrania filmowego na konkurs „Najładniej ukwiecony balkon. Nasz ogródek przydomowy.”
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „OR” z dnia 26.07.2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie reklamy Przedsiębiorstwa Handlowego „Hurtozbyt” s.c. Kosiński Wojciech, Kosińska Hanna ul. Bema 42A w Toruniu na stronie internetowej Spółdzielni w zakładce WEB Lokator.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 26.07.2023 r. w sprawie zatwierdzenia rozliczenia z mieszkańcami kosztów wymiany instalacji zimnej i ciepłej wody użytkowej oraz wymiany instalacji wod-kan. w budynku mieszkalnym ul. Popiela 11 oraz ul. Popiela 14 w Toruniu.
 • Zapoznano się z wykazem sprzedanych mieszkań i osób zainteresowanych kupnem w budynkach przy ul. Grasera 8, Strobanda 12c, Watzenrodego 24 – nowej inwestycji na Osiedlu JAR – stan na dzień 26.07.2023 r.
 • Zapoznano się z przygotowanymi przez Dział Spraw Członkowskich:
  • zestawieniem osób wpisanych do rejestru członków Spółdzielni w dniach 19-25.07.2023 r. w związku z nabyciem lokalu;
  • zestawieniem osób skreślonych z rejestru członków Spółdzielni w dniach 19-25.07.2023 r. w związku ze sprzedażą lokalu, darowizną lub zgonem.
 • Przyjęto do wiadomości informację o stanie środków na rachunkach bankowych Spółdzielni w dniu 26.07.2023 r.

Ponadto Zarząd rozpatrywał indywidualne sprawy członków Spółdzielni oraz osób niebędących członkami. Podjęte decyzje zawierają dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Protokół nr 31 Protokół nr 33