Menu Zamknij
Decyzje i uchwały Organów Spółdzielni

Protokół nr 34

z posiedzenia Zarządu SM KOPERNIK w Toruniu odbytego w dniu 09.08.2023 r.

 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek z dnia 09.08.2023 r. w sprawie przygotowania dokumentów przetargowych na świadczenie usług dezynsekcji, dezynfekcji, deratyzacji w zasobach SM Kopernik.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek z dnia 09.08.2023 r. w sprawie zgody na montaż kamer na nieruchomościach związanych z realizacją bezpieczeństwa w roku 2023 w zasobach SM Kopernik.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 08.08.2023 r. w sprawie wypowiedzenia umowy najmu dwóch lokali użytkowych znajdujących się w piwnicy, w pawilonie przy ul. Bema 20a.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 08.08.2023 r. w sprawie wypowiedzenia umowy dzierżawy terenu przy ul. Jeśmanowicza 2.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 08.08.2023 r. o wyrażenia zgody na przeprowadzenie przetargu ograniczonego na montaż instalacji PV oraz kompensatora mocy biernej przy ul. Grasera 8, ul. Strobanda 12c, ul. Watzenrodego 24.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 07.08.2023 r. o wyrażenia zgody na zlecenie wykonania dodatkowych prac remontowo-malarskich w pomieszczeniu przy ul. Kościuszki 41/47.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 09.08.2023 r. o wyrażenia zgody na zmianę terminu umowy nr 54/2022 dotyczącej wykonania przebudowy zespołu wejściowego i szybu windowego oraz wymiany dźwigów osobowych w budynkach ul. Świętopełka 20-24c.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 04.08.2023 r. o wyrażenia zgody na montaż systemu przeciwpożarowego w budynkach ul. Chrobrego 3,11,19,27.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 08.08.2023 r. o wyrażenia zgody na wymianę niesprawnego oświetlenia awaryjnego w budynku ul. Harcerska1d.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 08.08.2023 r. o wyrażenia zgody na wybór firmy Zakład Usług Ślusarsko-Spawalniczych i Transportowych Mirosław Szok na wykonawcę garażu 9-stanowiskowego wraz z wbudowanym śmietnikiem i elementami urządzenia terenu przy ul. Czecha 20a i budowę hali garażowej.
 • Zapoznano się z wykazem sprzedanych mieszkań i osób zainteresowanych kupnem w budynkach przy ul. Grasera 8, Strobanda 12c, Watzenrodego 24 – nowej inwestycji na Osiedlu JAR – stan na dzień 09.08.2023 r.
 • Zapoznano się z przygotowanymi przez Dział Spraw Członkowskich:
  • zestawieniem osób wpisanych do rejestru członków Spółdzielni w dniach 02-08.08.2023 r. w związku z nabyciem prawa do lokalu;
  • zestawieniem osób skreślonych z rejestru członków Spółdzielni w dniach 02-08.08.2023 r. w związku z utratą lub zbyciem prawa do lokalu.
 • Przyjęto do wiadomości informację o stanie środków na rachunkach bankowych Spółdzielni w dniu 09.08.2023 r.

Ponadto Zarząd rozpatrywał indywidualne sprawy członków Spółdzielni oraz osób niebędących członkami. Podjęte decyzje zawierają dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Protokół nr 33 Protokół nr 35