Menu Zamknij
Decyzje i uchwały Organów Spółdzielni

Protokół nr 35

z posiedzenia Zarządu SM KOPERNIK w Toruniu odbytego w dniu 16.08.2023 r.

  • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 14.08.2023 r. w sprawie wypowiedzenia umowy najmu pomieszczenia gospodarczego i miejsca parkingowego przy ul. Krasińskiego 112.
  • Omówienie i przyjęcie przez Zarząd informacji z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej Kopernik za I półrocze 2023r..
  • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek z dnia 14.08.2023 r. w sprawie wsparcia finansowego dla Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego.
  • Zapoznano się z wykazem sprzedanych mieszkań i osób zainteresowanych kupnem w budynkach przy ul. Grasera 8, Strobanda 12c, Watzenrodego 24 – nowej inwestycji na Osiedlu JAR – stan na dzień 16.08.2023 r.
  • Zapoznano się z przygotowanymi przez Dział Spraw Członkowskich:
    • zestawieniem osób wpisanych do rejestru członków Spółdzielni w dniach 09-14.08.2023 r. w związku z nabyciem prawa do lokalu;
    • zestawieniem osób skreślonych z rejestru członków Spółdzielni w dniach 09-14.08.2023 r. w związku z utratą lub zbyciem prawa do lokalu.
  • Przyjęto do wiadomości informację o stanie środków na rachunkach bankowych Spółdzielni w dniu 16.08.2023 r.

Ponadto Zarząd rozpatrywał indywidualne sprawy członków Spółdzielni oraz osób niebędących członkami. Podjęte decyzje zawierają dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Protokół nr 34 Protokół nr 36